Generalforsamling 2020

posted in: Stormøde 0

Kære alle

Så nærmer den første forårsbebuder sig i Aalborg Sejlklub – årets generalforsamling, hvor bestyrelsen fremlægger året der gik i ord og tal og endnu mere interessant, hvad der kommer til at ske i det nye 2020.

 

Det er meget vigtigt at du møder op, da det jo er generalforsamlingen, der suverænt beslutter hvilken kurs vores fælles klub skal følge. Bestyrelsen holder hele tiden døren åben og lytter til medlemmernes ønsker og ideer, men det er vigtigt at vi mindst en gang om året formelt får afstemt forventningerne og lagt kursen. Det er vores alle sammens klub og din mening er vigtig – derfor indkalder vi nu til årets generalforsamling.

Du indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling
i Aalborg Sejlklub d. 24. marts kl. 19:00

Din stemme er vigtig!
Et stort fremmøde på klubbens generalforsamlingen sikrer at mange er med til at bestemme, hvilken kurs klubben skal styre efter. Jeg sætter stor pris på den direkte kommunikation vi har haft på de seneste møder, hvad enten det er spørgsmål, ros eller ris. Vi har lagt et stort arbejde i forberedelserne til årets generalforsamling og vil gøre alt hvad vi kan for at skabe rammerne for et rigtig godt møde.

 

Valg af formand

På generalforsamlingen i 2018 fik klubben ny formand og det er tid igen at se på hvem der skal have posten i de næste to år. Det er en vigtig post og alle medlemmer bør have indflydelse på hvem der skal lede vores klub de næste to år. Det er ethvert medlems ret at foreslå en kandidat eller selv stille op.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Som bestyrelsesmedlem har man stor indflydelse på klubbens drift, og derfor er det vigtigt, af alle medlemmer har indflydelse på hvem der er med i klubbens bestyrelse. I år er havneinspektør Jakob Marquard og bygningsinspektør Kuno Engler på valg

Dagsorden
1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019
4) Fastsættelse af indskud og kontingent for det indeværende år
5) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand (lige år)
8) Valg af kasserer (ulige år)
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12) Eventuelt

 

Endelig dagsorden, beretning, regnskab, budget, indkomne forslag og bilag sendes ud på mail og lægges på klubbens hjemmeside senest d. 9. marts.

 

Vi ønsker alle en rigtig god weekend og glæder os til at se jer ☺

 

På bestyrelsens vegne
med venlig hilsen

Ole Skjaerbaek
Formand