Generalforsamling og medlemsmøde i oktober

posted in: Forsiden 0

Generalforsamling og medlemsmøde i oktober

Kære medlemmer i Aalborg Sejlklub

Som allerede varslet d. 15. maj 2021, indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling og efterfølgende medlemsmøde.

Vedtægtsændringer

På den ordinære generalforsamling d. 4. maj, blev bestyrelsens 4 forslag godkendt. De to første forslag var ændringer til vedtægterne.

Der blev afgivet 108 stemmer hvoraf hhv. 95% og 91% stemte for de 2 forslag.

Der var i maj 509 stemmeberettigede medlemmer i klubben, og vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal og kan kun godkendes, når 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer deltager i afstemningen. Det villle kræve 170 deltagende medlemmer, hvorfor det er helt normalt, at vedtægtsændringer kræver en ekstra afstemning.

Ny kasserer

Da vores kasserer Tove Schiellerup-Pedersen, af helbredsmæssige årsager, ønsker at fratræde kassererposten, skal vi ifølge klubbens vedtægter vælge en ny kasserer. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige Tove tak for indsatsen og det gode samarbejde.

Vi har fundet en kandidat, der både har lyst og kompetencer til at løfte opgaven. Bestyrelsens kandidat til posten er Anja Kjeldsen (se vedhæftede foto), som i mange år har arbejdet med bogholderi, budgetter og regnskaber. Jeg håber, at I vil tage godt imod Anja, men har nogen af jer en alternativ kandidat, er det naturligvis muligt for flere at stille op.

Hvis du ønsker at stille op som kandidat til kassererposten, må du gerne give besked til bestyrelsen inden generalforsamlingen, så vi har mulighed for at forberede en præsentation.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 5. oktober 2021, kl. 19:00

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsens forslag: Henrik Bro Christensen
 2. Afstemning vedr. vedtægtsændring (Link til forslag herunder)
  Bestyrelsens forslag om redaktionelle justeringer og præciseringer 
 3. Afstemning vedr. vedtægtsændring (Link til forslag herunder)
  Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring vedr. online generalforsamling
 4. Valg af kasserer
  Bestyrelsens forslag: Anja Kjeldsen

 

Invitation til medlemsmøde (i forlængelse af generalforsamlingen)

Nu kan vi endelig mødes igen uden corona-restriktioner, så jeg håber, at rigtig mange af jer vil være med og deltage i snakken om udvikling af klubben og havnen.

Alle medlemmer, ægtefæller og partnere inviteres til at deltage i medlemsmødet.

Her vil vi fortælle om alle de ting, der er sket siden sidst vi mødtes – hvad der sker i afdelingerne – og lidt om hvor klubben er på vej hen, set med vores briller på.

Vi vil også gerne afstemme forventninger med dig og dine klubkammerater og sikre os, at vi fører klubben i den retning som medlemmerne ønsker.

Så kom og vær med til at gøre din sejlklub til et bedre og sjovere sted at være!

Hold øje med hjemmesiden og opslagstavlen, her vil du kunne finde både indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling og program for medlemsmødet.

Jeg håber at se mindst lige så mange til en hyggelig aften, som før den trælse virus gjorde sit indtog.

 

På vegne af bestyrelsen i

AALBORG SEJLKLUB

 

Ole Skjaerbaek

Formand