GTL diesel i Aalborg Sejlklub

posted in: Forsiden 0

Nu kan du købe Shell GTL diesel i Aalborg Sejlklub

Renere brændstof, renere luft…

  • GTL står for Gas-To-Liquids. Det er et flydende brændstof til dieseldrevne motorer fremstillet af naturgas i stedet for råolie.
  • Brænder renere end råoliebaseret diesel, og der udledes derfor væsentlig færre skadelige stoffer og mindre røg.
  • Farveløst og næsten lugtfrit.
  • Er fuldt blandbart med diesel og fungerer i alle blandingsforhold fra  0 til 100 %. Man kan derfor frit skifte mellem diesel og Shell GTL Fuel.
  • Indeholder 1 % HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), som i kombination med GTL sikrer lav risiko for udvikling af dieselpest.
  • Produktet er biologisk nedbrydeligt

Læs mere om produktet her >>>