Regler for benyttelse af løfte- og mastekraner

  1. Mastekraner/løftekran ved jolleplads må ikke benyttes til personløft.
  2. De angivne max belastninger må ikke overskrides.
  3. Såfremt kraner benyttes af personer under 15 år, skal dette ske under opsyn af en voksen.
  4. Masterkranerne må kun benyttes til af og på montering af master.
  5. Fortøjning på vandpladsen ved kranerne er kun tilladt i forbindelse med af- og tilrigning eller løft. Inden tillægning ved mastekraner skal masten være klargjort.
  6. Ved eventuelle skader opstået i forbindelse med brugen af kranerne, fartøjsinspektøren eller kontoret snarest for besigtigelse. Skader opstået på Aalborg Sejlklubs materiel i forbindelse med benyttelse af kraner skal erstattes af skadevolderen.
  7. Aflåsning af betjeningspanel skal ske efter brug af kranen.
  8. Mastekranen må max. belastes med 500 kg. Løftekranen må max. belastes med 750 kg.

I oktober 2020, meddelte bestyrelsen via medlemsmail fra formanden, disse ændrede sikkerhedsregler:

For at minimere skader i forbindelse med brug af mastekranen, indfører vi nu at alle medlemmer med lidt eller ingen erfaring med mastekranen, skal have gennemgået en sikkerhedsbriefing, samt praktisk håndtering inden man kan benytte kranen. Sikkerhedsorienteringen kan afholdes af medlemmer, der har god og flere års erfaring med brug af kranen.

Sikkerhedsorienteringen kan downloades her>>> eller hentes i papirform på havnekontoret eller hos liftføreren.

Når sikkerhedsorienteringen er gennemført underskrives den af både mentor og ansøger og afleveres på havnekontoret. Ansøgeren tages sit Marinakort med og kortet kodes og kan derefter benyttes til kranen. Vi håber at alle jer der har god erfaring med kranen vil give de nye medlemmer en hånd. Vil du gerne have en sikkerhedsorientering, men ikke kender nogen at bede om hjælp, så henvend dig på kontoret eller en af os i bestyrelsen, så hjælper vi dig gerne.

Bestyrelsen oktober 2020