Regler for benyttelse af løfte- og mastekraner

  1. Mastekraner/løftekran ved jolleplads må ikke benyttes til personløft.
  2. De angivne max belastninger må ikke overskrides.
  3. Såfremt kraner benyttes af personer under 15 år, skal dette ske under opsyn af en voksen.
  4. Masterkranerne må kun benyttes til af og på montering af master.
  5. Fortøjning på vandpladsen ved kranerne er kun tilladt i forbindelse med af- og tilrigning eller løft. Inden tillægning ved mastekraner skal masten være klargjort.
  6. Ved eventuelle skader opstået i forbindelse med brugen af kranerne, fartøjsinspektøren eller kontoret snarest for besigtigelse. Skader opstået på Aalborg Sejlklubs materiel i forbindelse med benyttelse af kraner skal erstattes af skadevolderen.
  7. Aflåsning af betjeningspanel skal ske efter brug af kranen.
  8. Mastekranen må max. belastes med 500 kg. Løftekranen må max. belastes med 750 kg.

 

Bestyrelsen 25-03-2017