Regler for landpladser og bådopstillingspladser

  1. Ingen både eller andet materiel må henstilles på klubbens område uden aftale med administrationen.
  2. Det er ikke tilladt at opstille bådtelte/lette bådhuse på terræn, medmindre særlig tilladelse gives af administrationen, under særlige omstændigheder og efter særskilt ansøgning. Eventuelle overdækninger skal monteres på selve båden, og bådens stativ skal være udstyret med ekstra /specielle afstivninger af type som anvendes i Aalborg Sejlklub, hvis overdækningen overstiger 1 m i højden og fylder bådens længde.
  3. Det er bådejerens pligt at holde landpladsarealer rene og ryddelige. Ingen materialer må henlægges på landpladsen. Efter søsætning skal stiger skal anbringes i Stigestativer på pladsen. Stiger må om vinteren kun låses fast til bådstativer, hvis stativet kan flyttes uden videre (gælder mobile stativer om vinteren samt bådvogne /båd-trailere om sommeren). Mobile stativer skal være fri for fastlåste effekter ved søsætningen.
  4. Plads til særlige fartøjer med begrænsede transportmuligheder o.l. anvises af administrationen.
  5. Vand må kun benyttes ifm. vask og klargøring af båden. Tilslutning af el skal ske under hensyn til antallet af udtag, og tilslutning må kun foregå efter betaling i kortlæseren og kun under brug af strøm.
  6. Vask af både skal fortrinsvis ske på grus belægninger.
  7. Olie-, maling- og kemikalieaffald skal afleveres / anbringes i de dertil opstillede beholdere i miljøstationen på havnen. Oliebeholdere o.l. skal anbringes i containeren til restaffald.
  8. Sandblæsning / maskinslibning af jern er ikke tilladt på landpladserne.
  9. Parkering på landpladserne må kun ske på nærmeste areal langs asfaltvej (max 5 m ind på pladsen). Der skal tages hensyn til adgang for transportvogn ved søsætnings- og optagningsperioderne. Der må under ingen omstændigheder parkeres på asfaltvejen / hovedadgangsvejen i grus (gælder hele året). Parkeringspladser benyttes til bilparkering og parkering af indregistrerede køretøjer (motorcykler o.l.)
  10. Parkering af private transporttrailere o.l. må ikke ske på Aalborg Sejlklubs arealer uden aftale med administrationen.

 

Bestyrelsen 01-12-2015