Regler for transport med truck af både med private bådvogne

Krav i forbindelse med optagning / søsætning:

 1. Private bådtrailere og bådvogne som anvendes til opstilling /transport af både skal være konstrueret forsvarlige og egnede til transport af den aktuelle båd.
 2. Medlemmers bådvogne skal være registreret i klubben inden 01 januar 2016, alternativt være godkendt af fartøjsinspektøren.
 3. Liftføreren er berettiget at nægte at sætte både i private bådtrailere, som efter hans skøn ikke er egnede til opstilling / transport af den aktuelle båd.
 4. Bådtrailere til transport på landevej skal være indregistrerede under opstillingen på Aalborg Sejlklubs område. Bådtrailer skal være afmærket evt. med ejernavn eller tlf. nummer.
 5. Booking af transporten skal ske på via hjemmesiden.

 

Det bemærkes at følgende forhold skal checks inden fremkørsel af vognen til ophalerpladsen:

 1. Trækstang mm.: skal være forberedt på sammenkobling med truckens trækpunkt- der skal være plads til en 35 mm gennemgående bolt – se trucken. Ved sejlbåde skal der kontrolleres om trækstangen har tilstrækkelig frigang under roret.
 2. Dæktryk skal kontrolleres og være i orden
 3. Bådejeren skal markere på vognen hvor båden skal placeres. Det er bådejerens ansvar at båden placeres korrekt ved ophalingen. Omplacering derefter vil være ekstraudgift for bådejerens regning. Inden ophaling af båden skal skråstivere være lagt til siden og / eller spindlere være skruet ned således at liften uhindret kan placere båden i stativet.
 4. Bådvognen skal køres frem til ophalingsområdet senest 30 min før ophaling.
 5. Hvis ovennævnte forhold ikke er i orden kan liftføreren nægte at tage båden op indtil forholdene er bragt i orden / optagningen udsættes.
 6. Ved parkering i bådhaller skal hallen være klargjort således at der er tilstrækkeligt plads til transportvognen, manøvrering m.m.
 7. Ansvarserklæringen underskrives forud for transporten, det er bådejerens ansvar at bådvognen er egnet til kørsel med båden med op til 10 km i timen.
 8. De haller som har fået dispensation for benyttelse af klubbens mobile system, skal selv transportere deres både til og fra optagningsstedet.

 

Bestyrelsen 15-05-2017