Generelle regler

Nedenstående havnereglement gælder for både vand og landplads.

 1. Båden skal føre klubstander.
 2. Båden skal fortøjes forsvarligt.
 3. Fortøjningsbøjler og pæle skal kontrolleres jævnligt.
 4. Klubben henstiller, at alle anvender fendere.
 5. Liggepladsen skal være forsynet med rødt/grønt, optaget/ledig skilt.
 6. Joller og andet grej må ikke ligge på broerne.
 7. Cykel- og knallertkørsel på broerne er ikke tilladt, og hunde skal føres i bånd overalt på havneområdet.
 8. El-varmeblæsere må ikke benyttes ombord
 9. Bagagevogne må kun benyttes kortvarigt til transport af bagage til og fra bådene, og skal umiddelbart efter brug stilles på plads ud for den enkelte bro.
 10. Mastebroen må kun benyttes kortvarigt, medens man benytter mastekranerne.
 11. Udrustningskajen mellem bro 1 og 2 kan anvendes ved læsning/losning af grej m.v.
 12. Master til- og afrigges foran masteskurene.
 13. Fart i havnen er maks. 3 knob.
 14. Sideliner, fortøjninger m.v. skal fjernes ved afslutning af hver sæson, samt når pladsen ikke længere benyttes.
 15. Det er ikke tilladt kølbåde at fortøje ved jolleslingers.
 16. Parkering på forpladsen er ikke tilladt i sejlsæsonen.
 17. Når bådens mast vinteropbevares i masteskur, skal den lægges i det skur der passer til mastelængden.
 18. Master i masteskure skal være rigget helt af også for stag og radar
 19. Bomme og spilerstager må ikke optage plads på mastehylderne.
 20. Master i masteskurene skal mærkes tydeligt med navn, adresse og telefonnummer.

Samarbejdet i Aalborg Nørresundby Fritidshavne betyder, at vi skal respektere ANF’s Havnereglement, som er gældende i alle medlemshavnene.

Havnereglement for ANF

Iøvrigt gælder “Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”, som du kan finde ved dette link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22114

Bestyrelsen, Marts 2016