Havneregler for opsætning af båd med mast og påsætning af høj overdækning

  1. Optagning med mast/ opsætning af høj overdækning (over 20 gr. sidehældning) skal anmeldes på skema for booking.
  2. Der lejes ekstra støtteben til stativet (1 eller 2 sæt- dette vurderes af fartøjsinspektøren).
  3. Alle fald o.l. spændes ud så de ikke kan røre mast eller stag m.m. så de ikke er til gene for omgivelserne
  4. Alle sejl afmonteres inden optagning.
  5. Rullemastejere skal INDEN optagning montere en kile i hulkelen til lukning af profilet.
  6. Ved åbne bomme monteres en afdækning i enden af bommen.
  7. Bådejerens forsikring skal dække opsætning af båden med mast/opsætning af høj overdækning.
  8. Fartøjeinspektøren sikrer at ovennævnte regler overholdes og afvigelser fra reglerne kan påtales. Såfremt et påbud om opfølgning ift. reglerne ikke efterkommes inden 3 hverdage fra påtale, kan fartøjsinspektøren iværksætte udbedringsforhold på bådejerens regning (timepris iht. prislisten, materialer efter bilag). Afregning skal foregå inden søsætning.

Bestyrelsen 03-03-2017