Sejladsskema :

Angivne tider følges – ved forfald sørger instruktørerne selv for at aftale bytte med en af de andre instruktører/bådførere.

Evt. afvigelser fra sejltider aftales forud med elever/gaster.

Det er suverænt instruktørens afgørelse om der sejles eller ej – vejrafhængigt.

Skader:

Er der sket skade under sejladsen skal dette noteres i Logbogen, og proceduren bag på forsiden skal følges.

Ijo / 14-11-2016