Sejladsskema :

Angivne tider følges – ved forfald sørger instruktørerne selv for at aftale bytte med en af de andre instruktører/bådførere.

Evt. afvigelser fra sejltider aftales forud med elever/gaster.

Det er suverænt instruktørens afgørelse om der sejles eller ej – vejrafhængigt.

Bådnøgler :

Afhentes i nøgleboks i klubhuset – varmerum – og placeres  samme sted efter sejladsen.

Kode til afmontering af motor ved kapsejlads XXX

Hængelås på motor – nøgler hænger sammen med bådnøgler

Der er sejlerveste i bådene til elever, der enten ikke har eller har glemt egen vest.

Benzindunk – reserve checkes inden afgang. Mangler der benzin meldes det i logbog ved sejladsens afslutning.

VIGTIGT: Under sejlads for sejl SKAL motorerne være trukket op på dækket.

Generelt:

  • Logbog skal udfyldes efter hver sejlads.
  • Sejl skal rulles pænt, og lægges i forenden af båden – er de våde skal de ikke lægges i poserne.
  • Fendere monteres (2 stk. på hver side).
  • Tovværk kvejles pænt op.
  • Er det nødvendigt skal båden vaskes/skylles.
  • Det skal checkes, at båden er fortøjet forsvarligt.
  • Olieeftersyn på motorerne mindst en gang pr. måned – noteres i logbogen.

Efter hver sejlads skal følgende placeres på hylden i styrbord side:

  • Logbog
  • 2 spilhåndtag
  • Rød startersnor til påhængsmotoren (dødemandsknap)

Skader:

Er der sket skade under sejladsen skal dette noteres i Logbogen, og proceduren bag på forsiden skal følges.

Ijo / 14-11-2016