Indkaldelse med bilag til generalforsamling 2022

posted in: Stormøde 0

 

Kære alle medlemmer i Aalborg Sejlklub

 

Du indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling i
Aalborg Sejlklub tirsdag d. 22. marts kl. 19:00

Din stemme er vigtig!
Et stort fremmøde fra alle interessegrupper på klubbens generalforsamlingen sikrer at mange er med til at bestemme, hvilken kurs klubben skal styre efter. Vi sætter stor pris på direkte kommunikation, hvad enten det er spørgsmål, ros eller ris. Vi har lagt et stort arbejde i forberedelserne til årets generalforsamling og vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe rammerne for et rigtig godt møde.

Hvis du er godt tilfreds med klubbens ledelse, havn, klub og faciliteter, så er det på dette møde du kan vise bestyrelsen din opbakning, ligesom du på dette møde har mulighed for at drøfte ting der efter din mening kan forbedres. Jo flere medlemmer der deltager fra forskellige interessegrupper, jo bedre beslutninger kan vi træffe.

 

Valg af formand

På generalforsamlingen i 2018 blev jeg valgt som formand og det er helt utroligt, at der allerede er gået fire år. Der er sket rigtig meget, og der har ikke været medvind hele vejen. Med hjælp og stor opbakning fra rigtig mange medlemmer, der troede på, at vi i samarbejde kunne gøre klubben til et bedre sted, synes jeg faktisk, at det går ret godt. Tak for opbakningen og tak til alle jer, der har været med til få tingene til at ske – medlemmer, afdelingerne og mine kolleger i bestyrelsen. På opfordring fra mine bestyrelseskolleger og mange af jer, genopstiller jeg og tager gerne en tørn mere.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Som bestyrelsesmedlem har man stor indflydelse på klubbens drift, og derfor er det vigtigt, af alle medlemmer har indflydelse på, hvem der er med i klubbens bestyrelse. I år er havneinspektør Jakob Marquard og bygningsinspektør Flemming Andersen på valg. De har begge valgt at genopstille. De har gjort et stort stykke arbejde for klubben og havnen og jeg håber, at I vil give dem jeres stemme.

 

Dagsorden
1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021
4) Fastsættelse af indskud og kontingent for det indeværende år
5) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand (lige år) – Ole Skjaerbaek
8) Valg af kasserer (ulige år)
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12) Eventuelt

 

Bilag kan downloades her:

Denne indkaldelse er udsendt til alle medlemmer og ophængt på klubbens og havnekontorets opslagstavle.
Hvis du ikke har mulighed for at åbne de filer, som vi har vedhæftet denne mail, kan du henvende dig på havnekontoret og få udskrevet en kopi i papir.

Vi glæder os til at se jer.

 

På bestyrelsens vegne

med venlig hilsen

 

Ole Skjaerbaek
Formand