Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d. 28. juni kl. 19:00

Din stemme er vigtig! 
Et stort fremmøde på klubbens generalforsamling sikrer, at mange er med til at bestemme, hvilken kurs klubben skal styre efter. Vi har lagt et stort arbejde i forberedelserne til årets generalforsamling og vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe rammerne for et rigtig godt møde.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Valg af kasserer
  Vores kasserer Anja Kjeldsen ønsker at fratræde som følge af virksomhedsovertagelse.
  Bestyrelsen foreslår Aage Witthoeft, som gennem det meste af sit arbejdsliv har virket som regnskabchef, økonomichef og controller, hvilket gør ham yderst kompetent til opgaven.
 3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  Bestyrelsen fremsatte 5 forslag til vedtægtsændringer til den ordinære generalforsamling d. 22. marts, hvoraf de 4 blev vedtaget.
  Der var ikke var medlemmer nok til at opfylde kravet i vedtægterne om, at 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Derfor skal vi stemme om disse forslag igen, og ved denne afstemning afgøres resultatet af de fremmødte ved simpelt flertal.
 4. Bestyrelsens forslag til nyt optagesystem
  Bestyrelsen fremsatte forslag om forberedelse til udskiftning af eksisterende travelift og mastekran i 2022-23. Forslaget blev vedtaget med 97%.
  Bestyrelsen har i det seneste halvandet år arbejdet på at gennemgå en række muligheder.
  Der blev afholdt medlemsmøde d. 29. marts, hvor bestyrelsen fremlagde status og opfordrede medlemmerne til at kommentere og komme med deres tanker.
  Bestyrelsen har siden da arbejdet intensivt på planerne og har indtænkt nogle af de input, vi fik på mødet.
  Forslaget vil blive lagt på hjemmesiden senest en uge før den ekstraordinære generalforsamling.

Hvis du har spørgsmål vedr. dagsordenen eller den ekstraordinære generalforsamling, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til en af os i bestyrelsen eller henvende dig til havnekontoret.

Vi ses i klubben og om ikke før, så på gensyn d. 28. juni kl. 19:00.

Denne mail er udsendt til alle medlemmer, offentliggjort på klubbens hjemmeside samt ophængt på klubbens og havnekontorets opslagstavle.

Vi glæder os til at se jer

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen

Ole Skjaerbaek
Formand

Email:    formand@aalborg-sejlklub.dk
Mobil:   4080 4100


AALBORG SEJLKLUB
Skydebanevej 40 · 9000 Aalborg
Telefon: 98102575 · www.aalborg-sejlklub.dk