Indkaldelse med bilag til generalforsamling 2020

posted in: Stormøde 0

Udsat pga. Corona-situationen

Kære alle medlemmer i Aalborg Sejlklub

 

Du indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling i Aalborg Sejlklub d. 24. marts kl. 19:00

Din stemme er vigtig!
Et stort fremmøde på klubbens generalforsamlingen sikrer at mange er med til at bestemme, hvilken kurs klubben skal styre efter. Jeg sætter stor pris på den direkte kommunikation, vi har haft på de seneste møder, hvad enten det er spørgsmål, ros eller ris. Vi har lagt et stort arbejde i forberedelserne til årets generalforsamling og vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe rammerne for et rigtig godt møde.

 

Valg af formand

På generalforsamlingen i 2018 blev jeg valgt som formand og det er helt utroligt, at der allerede er gået to år. Der er sket rigtig meget, og der har ikke været medvind hele vejen. Med hjælp og stor opbakning fra rigtig mange medlemmer, der troede på, at vi i samarbejde kunne gøre klubben til et bedre sted, synes jeg faktisk, at det går ret godt. Tak for opbakningen og tak til alle jer, der har været med til få tingene til at ske – medlemmer, afdelingerne og mine kolleger i bestyrelsen. På opfordring fra mange af jer, genopstiller jeg og tager gerne en tørn mere.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Som bestyrelsesmedlem har man stor indflydelse på klubbens drift, og derfor er det vigtigt, af alle medlemmer har indflydelse på, hvem der er med i klubbens bestyrelse. I år er havneinspektør Jakob Marquard og bygningsinspektør Kuno Engler på valg. De har begge valgt at genopstille, og jeg håber, at I vil give dem jeres stemme.

Dagsorden
1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019
4) Fastsættelse af indskud og kontingent for det indeværende år
5) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020
6) Behandling af indkomne forslag – Bestyrelsen har forslag til en mindre rettelse til vedtægterne
7) Valg af formand (lige år) – Ole Skjaerbaek genopstiller
8) Valg af kasserer (ulige år)
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer – Jakob Marquard og Kuno Engler genopstiller
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant – Henning Bæk har efter 3 år på revisorposten valgt ikke at genopstille
12) Eventuelt

 

Bilag kan downloades her:

 

Denne indkaldelse er udsendt til alle medlemmer og ophængt på klubbens og havnekontorets opslagstavle.
Hvis du ikke har mulighed for at åbne de filer, som vi har vedhæftet denne mail, kan du henvende dig på havnekontoret og få udskrevet en kopi i papir.
Bemærk: Vi udleverer kun kopier til medlemmer af Aalborg Sejlklub, der ikke er i restance.

 

Vi glæder os til at se jer ☺

 

På bestyrelsens vegne

med venlig hilsen

 

Ole Skjaerbaek

Formand