Indkaldelse til generalforsamling

posted in: Forsiden 0

Kære alle medlemmer i Aalborg Sejlklub

Du indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling for
2020 og 2021 Aalborg Sejlklub d. 23. marts kl. 19:00

 

Din stemme er vigtig!
Et stort fremmøde på klubbens generalforsamlingen sikrer at mange er med til at bestemme, hvilken kurs klubben skal styre efter. Vi sætter stor pris på den direkte kommunikation, vi har haft på de seneste møder, hvad enten det er spørgsmål, ros eller ris. Vi har lagt et stort arbejde i forberedelserne til årets generalforsamling og vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe rammerne for et rigtig godt møde.

 

Corona-restriktioner

Da det på nuværende tidspunkt ser ud som om, at også denne generalforsamling forhindres af myndighedernes restriktioner i forbindelse med corona-pandemien, bliver vi nødt til at forberede jer på, at mødet igen kan blive udsat. Senest 14 før mødet, sammen med endelig dagsorden og bilagene, vil vi oplyse om generalforsamlingen kan afholdes, information om, hvor den afholdes samt om der er eventuelle corona-relaterede forholdsregler, vi skal tage hensyn til. Vi har reserveret en stor sal i Nørresundby Idrætscenter, hvor der er god plads, så vi kan sidde med sikker afstand.

Vi arbejder på en løsning, hvor generalforsamlingen kan afholdes sådan, at man kan vælge at møde op fysisk eller deltage digitalt hjemmefra. Mere om det senere.

 

Hvad nu hvis?

Hvis forsamlingsloftet ikke er hævet i marts og generalforsamlingen derved ikke kan afholdes, bliver mødet udsat. Vi har derfor reserveret den store sal i Nørresundby Idrætscenter igen d. 4. maj. Der vil blive udsendt ny indkaldelse efter de vedtægtsbestemte regler.

 

To generalforsamlinger i én

Uanset datoen for mødet, vil generalforsamlingerne for 2020 og 2021 blive integreret, som det fremgår af nedenstående dagsorden.

 

       Dagsorden
1       Valg af dirigent og stemmetællere – gælder hele mødet
2a     Bestyrelsens beretning for 2019
2b     Bestyrelsens beretning for 2020
3a     Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019
3b     Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2020
4a     Fastsættelse af indskud og kontingent for 2020
4b     Fastsættelse af indskud og kontingent for 2021
5a     Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020
5b     Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2021
6       Behandling af indkomne forslag
7       Valg af formand (lige år)
8       Valg af kasserer (ulige år)
9       Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
10     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11     Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12     Eventuelt

 

14 dage før generalforsamlingen udsendes endelig dagsorden, skriftlige beretninger, indkomne forslag, klubbens regnskab for 2019 og 2020 samt budget for 2020 og 2021.

Efter den vedtægtsbestemte generalforsamling er afsluttet, vender vi blikket lidt fremad og bringer emner frem vi gerne vil høre jeres mening om. Hvis du har emner eller ideer du gerne vil dele eller have afprøvet med os og klubbens øvrige medlemmer, skal du bare give mig et praj, så finder vi tid til det.

Indkaldelsen er udsendt til alle medlemmer, ophængt på klubbens opslagstavle og annonceret på aalborg-sejlklub.dk.

 

Vi glæder os til at se jer ☺

 

På bestyrelsens vegne

med venlig hilsen

Ole Skjaerbaek

Formand

—————————————————————————————————

Email:    formand@aalborg-sejlklub.dk

Mobil:   4080 4100

AALBORG SEJLKLUB

Skydebanevej 40 · 9000 Aalborg

Telefon: 98102575 · www.aalborg-sejlklub.dk