Indkaldelse til generalforsamling 2021

posted in: Forsiden 0

Kære alle medlemmer i Aalborg Sejlklub

Vi indkalder hermed til Aalborg Sejlklubs ordinære generalforsamling
tirsdag d. 4. maj 2021 kl. 19:00

MØDET VIL FOREGÅ ONLINE og invitationen med link til mødet, vil blive sendt ud en uge før.

 

Hvorfor skal du møde op til generalforsamlingen?

Mange medlemmer synes at generalforsamling lyder lidt kedeligt og hvis man er godt tilfreds med klubbens service og faciliteter, er det vel ikke nødvendigt at møde op.

Jo, det er faktisk super vigtigt at møde op, da det jo netop er på generalforsamlingen, at:

  1. Bestyrelsen, som er klubbens daglige ledelse, bliver valgt – god opbakning fra medlemmerne giver en motiveret bestyrelse
  2. Klubbens regnskab bliver gennemgået
  3. Klubbens budget, som danner rammen for hvordan klubbens penge bliver brugt, bliver gennemgået og besluttet
  4. Forslag til hvordan klubbens drift, services og faciliteter bliver besluttet af flertallet der er tilstede

 

Så din stemme er vigtig!

Et stort fremmøde på klubbens generalforsamlingen sikrer at mange er med til at bestemme, hvilken kurs klubben skal styre efter. Vi sætter stor pris på den direkte kommunikation, vi har haft på de seneste møder, hvad enten det er spørgsmål, ros eller ris. Vi har lagt et stort arbejde i forberedelserne til årets generalforsamling og vil gøre alt, hvad vi kan for at skabe rammerne for et rigtig godt møde.

 

Corona-restriktioner

Da det på nuværende tidspunkt ser ud som om, at også denne generalforsamling forhindres af myndighedernes restriktioner i forbindelse med corona-pandemien, bliver vi nødt til at forberede jer på, at mødet igen kan blive udsat. Senest 14 før mødet, sammen med endelig dagsorden og bilagene, vil vi oplyse om generalforsamlingen kan afholdes, information om, hvor den afholdes samt om der er eventuelle corona-relaterede forholdsregler, vi skal tage hensyn til. Vi har reserveret en stor sal i Nørresundby Idrætscenter, hvor der er god plads, så vi kan sidde med sikker afstand.

Vi arbejder på en løsning, hvor generalforsamlingen kan afholdes sådan, at man kan vælge at møde op fysisk eller deltage digitalt hjemmefra. Mere om det senere.

 

To generalforsamlinger i én

Uanset datoen for mødet, vil generalforsamlingerne for 2020 og 2021 blive integreret, som det fremgår af nedenstående dagsorden.

 

     Dagsorden:

1       Valg af dirigent og stemmetællere – gælder hele mødet
2a     Bestyrelsens beretning for 2019
2b     Bestyrelsens beretning for 2020
3a     Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019
3b     Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2020
4a     Fastsættelse af indskud og kontingent for 2020
4b     Fastsættelse af indskud og kontingent for 2021
5a     Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020
5b     Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2021
6       Behandling af indkomne forslag
7       Valg af formand (lige år)
8       Valg af kasserer (ulige år)
9       Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
10     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11     Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12     Eventuelt

 

Bilag til indkaldelsen:

Dagsorden for generalforsamlingen 2019 og 2020

Bestyrelsens beretning for 2019

Bestyrelsens beretning for 2020

Årsrapport med regnskab for 2019 og budget for 2020

Årsrapport med regnskab for 2020 og budget for 2021

Bestyrelsens forslag om redaktionelle justeringer og præciseringer 

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring vedr. online generalforsamling (redigeret version)

Bestyrelsens forslag om udskiftning af travelift og mastekran

Bestyrelsens forslag om etablering af nedgravet tankanlæg og salg af benzin

 

 

Efter den vedtægtsbestemte generalforsamling

er afsluttet, vender vi blikket lidt fremad og bringer emner frem vi gerne vil høre jeres mening om. Hvis du har emner eller ideer du gerne vil dele eller have afprøvet med os og klubbens øvrige medlemmer, skal du bare give mig et praj, så finder vi tid til det.

Indkaldelsen er udsendt til alle medlemmer, ophængt på klubbens opslagstavle og annonceret på aalborg-sejlklub.dk.

 

Vi glæder os, efter al for lang tid, til at se jer igen ☺

 

På bestyrelsens vegne

med venlig hilsen

Ole Skjaerbaek

Formand