Sæsonafslutning lørdag d. 5.oktober kl.13 i Aalborg Sejlklubs spise- og mødesal.

Den forventede afslutningsfrokost og uddeling af præmierne efter onsdagssejladserne er flyttet til lørdag d. 5.oktober kl.13. Sejladsbestemmelserne f.s.v. denne dato er hermed ændret, og årsagen til flytningen, er at vi VIL have Mia til at servere en frokost. Desuden vil vi også sige tak til Mia og Pernille for altid at have god mad parat efter onsdagssejladserne.

Endnu en ændring af sejladsbestemmelserne : Der sejles ingen medtællende sejlads før frokosten, da sejladsledelsens erfaringer med fremmøde til lørdagssejlads er nedslående.

Ang. præmierne : Sejladsbestemmelserne (stk.26.1) lover præmier til  sæsonvinderne og til hele året. Forårssæsonens vindere har fået præmier. I bestemmelserne (stk.26.2) loves præmie ti hver 4.tilmeldte i et løb, der sejler minimum halvdelen af sejladserne.

Ved denne afslutning uddeles også vandrepokalen ( Stig’s stormglas ) til besætningen på “White Beam” for at have gennemført “Nordjylland rundt”-sejladsen.

Der uddeles også en præmie til en besætning, der i sæsonen har ydet en særlig indsats.

 

Sæsonstart  d.10.april kl.19 i Aalborg Sejlklubs mødelokale :

 Ved denne sammenkomst vil vi, når gensynsglæden er overstået, og vi har sagt velkommen til nye deltagere gå roligt gennem sejladsbestemmelserne for 2019. Se dem her:

http://www.aalborg-sejlklub.dk/wpas/wp-content/uploads/2019/04/SEJLADSBESTEMMELSER-2019-endelige-version.pdf

Banebeskrivelse er nu tilføjet her : Tillæg A Banebeskrivelser 2019 – endelig udgave   og Tillæg B : Banekortet er her

og få de ønskede regler forklaret på mødet. Bestemmelserne er skrevet sammen på baggrund af flere års forsøg, så vi ændrer dem kun nødtvungent.

Tilmelding og betaling af startgebyr : Du kan melde dig til onsdagssejladserne på mødet eller sende mail til mig (sejladsleder). Hvis du ikke står på min liste fra sidste år, vil jeg gerne have oplyst :  Sejlnummer, bådnavn, bådtype, skippers navn og mobilnummer. Snarest efter mødet vil jeg gerne have startgebyret 300 kr. betalt på : Mobilpay nr.64754 (Aalborg Sejlklub). Husk at skrive sejlnummer og skippernavn på betalingen. Derefter mangler du kun at få båd og mandskab klar til onsdag d. 1.maj kl.18.

Møde efter hver onsdagssejlads : Som altid vil vi mødes efter sejladsen over aftensmad og oplæsning af resultaterne. Vi skal på mødet d.10.april have sat en liste sammen over bådbesætninger, der kan yde helt nødvendig hjælp til dommeren og til køkkenchefen en aften i forårssæsonen.

Thyge Steffensen, sejladsleder

Tlf: 40448146

steffens@stofanet.dk