Intromøde

posted in: Forsiden 0

Ca 30 nye medlemmer deltog i intromødet den 01.03.2016

Der var indbudt ca. 40 medlemmer som er indmeldt fra 01.04.2015 og op til 01.03.2016, og ca. 75 % deltog i mødet hvor bestyrelsen og administratoren orienterede om klubbens Organisation, Ledelse og Udvalgsarbejde.

Efter besvarelse af spørgsmål blev deltagerne vist rundt i klubbens faciliteter. Deltagerne var meget glade for arrangementet og der regnes med løbende opfølgning med nye medlemsorienteringen efter behov/ antal indmeldte. Der kom også gode ideer frem til medlemspleje for nye medlemmer, dette vil bestyrelsen sætte fokus på fremover. Blandt deltagerne var flere familier med juniorer og en del helt nye sejlere som har behov for starthjælp til deres sejlerkarriere.

Vel mødt og på gensyn i klubben.

  1. Bestyrelsen

Luc Ghysels-formand