Invitation til medlemsmøde og generalforsamling d. 5. november kl 19:00

posted in: Stormøde 0

Invitation til medlemsmøde og generalforsamling (valg af kasserer)
i Aalborg Sejlklub

Tirsdag d. 5. november 2019 kl. 19:00 til 21:00

 

Nu er det tid til at vi samles igen og får en snak om, hvordan vi ønsker at vores fælles klub skal se ud i fremtiden.

Der sker rigtig mange ting i klubben og endnu flere er enten på tegnebrættet eller i gang med at blive til virkelighed. Vi vil gerne have mulighed at snakke tingene igennem med dig og dine klubkammerater og sikre os, at vi prioriterer rigtigt. Der er rigtig mange hensyn at tage til klubbens mange brugergrupper og dermed interesser. Det ligger os meget på sinde at dele sol og vind lige og derfor vil vi gerne høre netop din mening om, hvad der er vigtigt for klubben.

Hvad sker der hvis ikke du møder op?

Du vil gå glip af en god snak om, hvordan din sejlklub skal udvikle sig i fremtiden. Klubben ledes til dagligt af formanden og bestyrelsen, men i den sidste ende, er det medlemmerne der udstikker den kurs vi skal følge. Vi har en række ideer, men har brug for at afstemme med jeres forventninger og ønsker. Så derfor er det super-vigtigt at du møder op!

 

DAGSORDEN:

 1. Vi starter med en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi skal vælge ny kasserer.
  Vores tidligere kasserer Torben Mangaard Frandsen fik jobmæssige større udfordringer og kunne ikke beholde posten. Du kan se i indkaldelsen, der blev sendt ud på mail d. 9. oktober og på hjemmesiden her: https://www.aalborg-sejlklub.dk/wpas/ekstraordinaer-generalforsamling/, ligesom der er opslag i klubhuset.
  Der har pt. ikke meldt sig flere kandidater end Tove Schiellerup-Pedersen, som foreslås af bestyrelsen.
 2. DCC Energi, Distriktschef Kjeld Kjær fortæller om det nye brændstof GTL diesel, som vi nu sælger fra tankanlægget.
  Mange medlemmer og gæster har rost initiativet med at skifte til en mere miljørigtig dieseltype, men vi har også fået mange spørgsmål. Kjeld Kjær har lovet at forberede sig godt og være klar til at svare på spørgsmål.
 3. Implementering af Zietwing – vores nye IT-system
  Vi er kommet rigtig godt fra start, de fleste medlemmer er tilmeldt. Under opstarten har der været nogle små fejl, som er løst hen ad vejen og så venter vi på et par opdateringer, som vil udfylde de mangler vi har fundet. Undervejs har vi også fået en række spørgsmål fra medlemmer, ligesom nogle misforståelser har bremset nogen i at ”hoppe med på vognen”. Vi fortæller om systemet, giver en status og svarer på alle de spørgsmål der dukker op.
 4. Ny Brugs- og vedligeholdelsesaftale for landarealer i Aalborg Sejlklub
  Lige før generalforsamlingen i 2018 fik Aalborg Sejlklubs bestyrelse underskrevet en brugsaftale med ANF, som mange medlemmer ikke mente tilgodeså klubbens og medlemmernes interesser. Gennem det sidste års tid har AS bestyrelsen arbejdet sammen med andelsforeningernes bestyrelser om at fremstille et aftalesæt på demokratisk vis, hvilket vi nåede i mål med lige inden sommerferien. Vi fortæller om aftalerne, og hvad de betyder for medlemmerne og andelsforeningerne.
 5. Hjemmesiden, de sociale medier og intern kommunikation
  Hvordan kan vi gøre det endnu bedre og mere attraktivt at være medlem i Aalborg Sejlklub?
 6. J/70 er verdens hurtigst voksende kølbåds- og sportsbådsklasse.
  Aktiviteten i Danmark er stor og J/70 klassen er den største og mest aktive sportsbåds klasse i Danmark. Flere klubber i Limfjorden går målrettet efter at komme med på bølgen og måske skal det være det nye udviklingsprojekt i Aalborg Sejlklub. Vi vil gerne høre hvad I mener. 
 7. Nye tiltag i Aalborg Sejlklub
  Nøglefri havn, handicaphus, sikkerhedsorientering om brug af mastekraner, SUP Board aktiviteter, ønsker vi os flere bådpladser under tag og grejhuse? 
 8. Informationer fra afdelingerne og havnekontoret 
 9. Eventuelt

 

Vi håber meget at du og dine klubkammerater vil prioritere dette møde, da det er vigtigt for os at høre jeres meninger og ideer, som jo bør være grundlaget for vores beslutninger.

 

På vegne af bestyrelsen

Med venlig hilsen

Ole Skjaerbaek

Formand