Kort beskrivelse af Jollehusene

Hytterne er opført af medlemmerne som medbyggerprojekt. Sokkelplade er støbt af entreprenør. Tech College, tømrerpraktik-elever, har medvirket ved rejsning af træskeletterne og beklædning af de første huse. Spær er købt på spærfabrik. Øvrige arbejder er udført på “arbejdssamlinger” og en løbende indsats af en gruppe “arbejdsfrie” medlemmer.

De 3 lange hytter kræver ejerskab af jolle eller mindre båd, der kan (vinter)opbevares i hytten.

De 8 korte hytter kræver kun aktivt medlemskab og bådejerskab, og er altså normale “grejhuse”

Fakta om Jollehusene

Jollehusene, store huse til joller
Årstal for færdiggørelse: 2016
Jollehusenes størrelse: 8 x 3,5 meter = 30 m2
Antal: 3 huse
Basispris pr. 1/1-2019: kr. 102.600

Tillægsværdi for dokumenterede forbedringer: maksimalt 50% af basisværdien.

Jollehusene, små grejhuse
Årstal for færdiggørelse: 2016
Jollehusenes størrelse: 6,4 x 3,5 meter = 24 m2
Antal: 8 huse
Basispris pr. 1/1-2019: kr. 82.080

Tillægsværdi for dokumenterede forbedringer: maksimalt 50% af basisværdien.

Du kan også blive andelshaver

For at blive andelshaver og få dit eget grej- eller jollehus, skal du skrives op på andelsforeningens venteliste. Kontakt formanden hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive skrevet på ventelisten.

Pris for optagelse på ventelisten er kr. 100 pr. år. For at kunne optages på ventelisten, skal du være medlem af Aalborg Sejlklub og have en land- og vandplads.

Hytterne adskiller sig fra traditionelle grejhuse ved at have en 2,4 m bred port på landsiden. Herved er det muligt at få større emner som joller og mindre både under tag.

Mod vandet har hytterne et sæt udadgående dobbeltdøre, der i de fleste hytter er suppleret med et sæt indvendige døre/skydedøre, der giver udsigt til havnebassinet.

Kontakt information

Formand: GUNNAR MUNK JØRGENSEN, gmj@malthas.dk

 

Links til fællesregler, basispriser og brugsretsaftaler

Fællesregler for andelsforeninger i AS 2019

Basispriser for andelsforeninger i AS 2019

Aftale om brugsret Jollehusene 2019