Lær at sejle din egen nye båd bedre og sikrere.

Dette kursus udvikles af nogle motiverede erfarne medlemmer, når interesserede kursister melder sig.

I ”de gamle dage” startede et sejlerliv med en lille plasticbåd i drengens badekar! Senere blev det Optimistjolle, så lidt træning i forældrenes båd, og derefter købtes den første lille sejlbåd, som over en årrække blev udskiftet med stadig større både, indtil man en dag stoppede ved en 40 fods yacht, med 3 kahytter! Man lærte teknikken ved en sejlbåd stille og roligt. I dag er der folk, som springer alle disse mellemregninger over, og starter sejlerlivet i den store båd, hvilket kan give nogle en del udfordringer, og måske utryghed (for ægtefællen)

Sejlerskolen tilbyder derfor et en-til-en kursus for sejlere, som har lyst og behov for, at lære deres nye båd hurtigere, sikrere og bedre at kende. Kurset afvikles over en månedstid fra anden halvdel af august, og udover en aften i vores undervisningslokale, foregår hele kurset udelukkende i din egen båd, med det udstyr der er i din båd.

Din instruktør er en af Aalborg Sejlklubs meget erfarne og lærevillige medlemmer, som i din egen båd lærer dig:

  • Gennemføre forskellige havnemanøvre sikkert, også i blæsevejr.
  • Sætte og justere sejl under alle vindforhold, så du sejler højt og hurtigt
  • Håndtere din båd og gaster hvis uheldet er ude, dvs. gennemgå og afprøve så vidt ønskeligt uheld ved rig, motor og mand-over-bord
  • Lære dig mere om det elektroniske navigationsudstyr din båd er udstyret med

Der kan selvfølgelig aftales andre emner med instruktøren. Når der melder sig interesserede kursister, selvfølgelig uden forbindende,  mødes mulige instruktører for, at udfærdige et mere detaljeret kursusindhold, som derefter meddeles de interesserede.

Samlet tidsforbrug er ca. 2½ dag, og de enkelte kursusdele placeres efter aftale med instruktøren.

Pris: 7.500,-

For nærmere information, skriv til sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk, og du vil høre nærmere.

________________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tidevandssejlads

Kursusbeskrivelse

Lige så snart du sejler vest for Skagen er du i farvande med tidevand. I Den engelske Kanal kan tidevandsstrømmen enkelte steder løbe op til 6 knob, og forskellen mellem højvande og lavvande kan være op til 8 meter. På dette kursus lærer du grundbegreberne i at sejle i dette farvand. På internet finder vi tidevandstabeller og strømkort. Kurset oprettes ved min. 7 tilmeldte.

Tid:                     Lørdag den xx.xx.xx klokken 10.00 til 16.00 (der er kaffe / husk madpakke)

Sted:                  Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg

Pris:                    600 kr. for AS-medlemmer, øvrige deltagere 650 kr.

Tilmelding:      helst 14 dage før kursusstart, så du kan nå at få læst tilsendt materiale om tidevandssejlads.

Tilmelding direkte til www.himmerlandssejlerskole.dk

________________________________________________________________________________________________________________

Flodskipperbevis:

Kursusbeskrivelse
Ved sejlads på oceaner, have og helt ind i bunden af f.eks. Roskilde Fjord gælder de internationale søvejsregler, men indre vandveje (floder, søer og kanaler) er national ejendom. På foranledning af FN har man lavet fælles regler for sejlads på Europas floder og kanaler under konventionen CEVNI (forskrifter for sejlads på indre vandveje).
Overordnet set skal disse regler ses som et supplement til de internationale søvejsregler. Men de specielle forhold omkring besejling af floder og kanaler kræver i nogle tilfælde specielle regler.
I stikordsform kan nævnes de emner kurset kommer ind på: Farvandsafmærkning, besejlingsregler, skibslys, signaler og skilte, definitioner og regler, identifikation og kommunikation.
På kurset orienteres du også om sejlads i sluser, samt generel sejladsvejledning omkring Europas floder.
Et flodskipperbevis giver tilladelse til at sejle fritidsfartøj op til 15 meters længde på indre vandveje i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Østrig.
Kursisten skal have duelighedsbevis for at deltage på kurset. Kurset oprettes ved min. 7 tilmeldte.

Tid:                     Søndag d. xx.xx.xx kl. 10.00 – 16.00

Sted:                  Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg (der er kaffe / husk madpakke)

Pris:                    600,00  for AS-medlemmer, øvrige deltagere 650 kr.

Tilmelding:      

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

Vi har derudover følgende i tankerne:

  • Nogle sejlere har kurser og beviser af lidt ældre dato, og derfor er et opfriskningskursus måske interesse. Vi tænker på opfriskning eller modernisering af Duelighedsbevis – skriv gerne til sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk hvis du har en mening eller interesse for det.
  • Nogle har lyst til at prøve at navigere alene efter navigationslys, så en tur med anvendelse af natsejlads er relevant. Skriv gerne til sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk om din interesse herfor.