Udvalget blev nedsat efter ønske fra nogen medlemmer som på flere medlemsmøder foreslog at klubben skulle sørge for større udfordringer for børnefamilierne og gæsternes børn. Derfor inviterede bestyrelsen til et opstart-møde i februar 2015 hvor legepladsudvalget konstituerede sig.

Legepladsudvalgets målsætning er at tiltrække og fastholde flere sejlere med børn og at kunne yde en bedre service for disse sejlergrupper som på sigt skal overtage de ældre medlemmers pladser i havnen.

Med den størrelse og den beliggenhed Marina Fjordparken har, vil det være naturligt at søge støtte fra offentlige instanser og fonde til realiseringen af planen om nye og udfordrende leg- og opholdsmuligheder i havnen.

Kombinationen af opholdspladser til de voksne i sammenhæng med børnenes leg prioriteres højt.

Udvalgets målsætning er at kunne gennemføre planlægningen af de nye områder i løbet af sejlsæsonen 2016-17. Udvalget modtager gerne gode ideer fra medlemmerne som input.

Up-date juni 2018: på grund af økonomiske udfordringer, er arbejdet pt. afventende.

Spørgsmål til legepladsudvalget kan sendes til formand@aalborg-sejlklub.dk

Referater af udvalgsmøder
Møderef 06.06.2016 legeplads
Møderef 17.05.2016 legeplads
Referat af møde den 26/4 2016
Referat af møde den 30.04.16 Ideskitse 1-100 vest 03.04.2016 Ideskitse 1-100 øst 03.04.2016 Ideskitse 03.04.16 A3 red til A4
Møde den 09.03.16 REF Legepladsudkast Sofie og Ole februar 2016
Mødereferat 09.02.2016