Elektroniske dørlåse

Hovedparten af klubbens døre er i dag udstyret med elektroniske låse. Dette tillader, at døre med dette nye låsesystem, både kan programmeres til at give adgang for udvalgte medlemmer, og kan programmeres til at kunne begrænse adgangen for medlemmer, som ikke skal have adgang til lokalerne.

Der udstedes både nøglebrikker og nøglekort.

De elektroniske låse er indført på følgende døre:

Hoveddøren til klubhuset, mellemdøren ved betalingsautomaten, havnekontoret, værkstedet, benzinskuret, undervisningslokalet 1. sal, jollehuset, baderum for klubmedlemmer, mødelokalet, køkkenet og øldepotet.

Der vil fortsat være brug for den gamle B nøgle (klubnøglen) til åbning af masteskure samt ved brug af mastekran og løftekran til jolle.

Af nedenstående skema ses de døre, som er udstyret med de nye låse samt de enkelte medlemmers adgang til dørene.

Nøglekort for medlemmer og gæster kan trækkes i betalingsautomaten. Kortene er kodet til åbning af hoveddøren og mellemdøren. For at få adgang til baderum for klubmedlemmer eller andre rum skal kortet programmeres. Dette foregår på havnekontoret  af administrator eller husinspektøren.

Noeglesystem-3

Ved udlån af klubhus og køkken til medlemmer, udleveres der en nøglebrik på havnekontoret.

25.11.2015 – Bestyrelsen