Havnearealet tidligere:

Af vand er du kommet _1954 copy  

Af vand er du kommet _skift

Havnearealet nu:

Af vand er du kommet _2014 copy

 

Den 9. september 1899 om aftenen var nogle bådejere i Aalborg samlet for at drøfte de nærmere betingelser for den kapsejlads, de mand og mand imellem havde snakket sig enige om at afholde næste dag. Man havde dog en følelse af, at der ville komme mere system i tingene, hvis der stod en forening bag arrangementet, og så var man resolutte.

Inden mødet sluttede havde man , bogstaveligt talt i den 11. time, stiftet sådan en forening, bestemt at den skulle hedde Aalborg Sejlklub og valgt translatør C. Rasmussen til formand. Så enkelt var det.

Som den ældste af de eksisterende sejlklubber i Aalborg var Aalborg Sejlklub dog ikke den første. Allerede 7 år forinden dannedes “Sejlforeningen Freya”. Den fik kun en ganske kort levetid, men den skal nævnes, fordi der ses en tydelig forbindelseslinje  til Aalborg Sejlklub idet initiativtagerne i 1892 og 1899 i flere tilfælde var de samme.

Reference : Aalborg Sejlklubs 75 års Jubilæumsskrift

Aalborg Sejlklub havde til huse i den nordlige del af Vestre Bådehavn med styrehuset fra Jungshoved som klubhus samt i Skudehavnen.
I 1985 flyttede Aalborg Sejlklub til den funklende nye “Marina Fjordparken” på Skydebanevej i Aalborg Vest.

I årene 1983-1985 havde klubben bådpladser i alle 3 havneafsnit, idet der blev etableret midlertidige faciliteter i Marinaen, inden det færdige anlæg kunne overtages af klubben i 1985.

 

I forbindelse med medlemsmøde d. 27-11-18 udarbejde medlem Gunnar Munk Jørgensen en præsentation af klubbens historie vedr. arealanvendelse. Præsentationen kan hentes her: http://www.aalborg-sejlklub.dk/wpas/wp-content/uploads/2018/12/Havnens-historie-1954-til-2018.pdf

 

Medlemstal har i alle årene været støt stigende, og består af forskellige medlemstyper:

Aktive, Passive,  Junior, Æresmedlemmer, Gæstemedlemmer og Ungdomsmedlemmer