Billedet ovenfor er fra start 3 i 2018-sæsonen, hvor folkebådene og H-bådene var i samme start.

Kapsejladsafdelingen i AS arrangerer kapsejladser for medlemmer af AS. Både fra andre sejlklubber deltager og er velkomne til at deltage.

I 2022 arrangeres flg. sejladser:

Onsdagssejlads – i år 2022 er første onsdagssejlads den sidste onsdag i April og der sejles hver onsdag i månederne maj og juni samt august og september.
Første start er kl 1800 og der sejles i tidsrummet 1755-2100.
Det er muligt at deltage uden gyldigt DH-målebrev/klassebevis, se Sejladsbestemmelser.
Tilmeldte både fordeles i passende grupper. Hvilken start og løb en båd er i fremgå af “Dommerlisten”.
Aftenens sejlads sluttes normalt af med en afslappet evaluering i eller udenfor klubhuset.
Den ugentlige kapsejladstræning, onsdagssejladsen, er en god måde at få trænet regler, systematik, teknik og teamwork.

Tilmelding, Sejladsbestemmelser, Dommerliste m.m. findes under fanen “Onsdagssejladsbestemmelser”
Resultat, sejladstider og stilling findes under fanen “Onsdagsresultater”.

I år 2021 var der 3 starter
– 1. start med både uden DH-målebrev.
– 2. start med både med og gyldigt DH-målebrev fordelt i 2 løb.
– 3. start med J/70 og H-Både i hvert deres eget løb.
ialt 30 tilmeldte både.

Hovedkapsejladsen – en Kapsejlads efter DH-reglerne afholdes 1.lørdag i september.
Kapsejladsen er, som alle andre arrangementer, åben for alle.
Se mere under fanen “Hovedkapsejlads”.

Nordjylland rundt – en kapsejlads rundt om Nordjylland (Vendsyssel og Thy) der ophørte i 1995 blev i år 2019 genstartet.
Se mere under fanen “Nordjylland rundt”.

J/70 Weekendstævne – Aalborg Sejlklub er ejer af en J-70-båd, og der arbejdes på at genstarte et weekendstævne med deltagelse af både fra Sejlklubben Limfjorden, Hals Bådelaug og Aalborg Sejlklub.

Henvendelse – har du spørgsmål og/eller andet vedr. ovenstående er du velkommen til at kontakte Kapsejladsafdelingen, Steffen Hartvig Nielsen, Tlf: 42489520 eller kapsejlads@aalborg-sejlklub.dk

Vi ses på kapsejladsbanen.