Update 15-03-2019: Så er sejladsudvalget klar med invitation og sejladsbestemmelserne for foråret 2019. Sejladslederen ses på billedet ovenover i start 2 – høfligt tilbagetrukket i den blå båd.

Onsdagssejladser forår 2019

Onsdag d.1.maj 2019 kl. 18 begynder vi igen på træningssejladsen for kølbåde. Nye deltagere er meget velkomne. Mød op til start-op mødet , onsdag d.10 april kl.19 i sejlklubben. Kan du ikke komme her, så kan du kontakte sejladslederen (mig ), før du sejler med :

Thyge Steffensen
Tlf: 40448146

tst@aalborg-sejlklub.dk

Sejladsbestemmelserne for 2019,

Hent dem her  :SEJLADSBESTEMMELSER 2019 endelige version

Banebeskrivelserne :

Hent dem her  : Tillæg A Banebeskrivelser 2019 – endelig udgave

Hjælp til dommeren og aftensmad efter sejladsen: På start-op-mødet, onsdag d. 10.april i sejlklubben vil vi lave en liste over bådbesætninger, der byder sig til som hjælp til dommeren (Klaus igen i år) ved start og måltagning –  og i køkkenet til madlavning og afrydning efter aftensmaden.

Banekortet  også i år :

Tabel over ugernes resultater uploades løbende under menupunktet Onsdagsresultater.