Kapsejladsafdelingen i AS arrangerer kapsejladser for medlemmer af AS. Både fra andre sejlklubber deltager og er velkomne til at deltage.

I 2024 arrangeres flg. sejladser:

Onsdagssejlads – sæsonen startes ultimo april og slutter primo september og det bliver til ca. 19 sejladser i alt.
Første start er kl 1800 og der sejles i tidsrummet 1755-2100.
Det er muligt at deltage med og uden gyldigt DH-målebrev/klassebevis, se Sejladsbestemmelser.
Tilmeldte både fordeles i passende starter og løb. Hvilken start og løb den enkelte båd er i fremgå af “Dommerlisten”.
Aftenens sejlads afsluttes til tider med en afslappet evaluering i eller udenfor klubhuset.

Tilmelding, Sejladsbestemmelser, Dommerliste m.m. findes under fanen “Onsdagssejladsbestemmelser”
Resultat, sejladstider og stilling findes under fanen “Onsdagsresultater”.

I år 2021 og 2022 har der været 30 både fordelt i 3 starter og i år 2023 knap 30 både fordelt i 4 starter.

Hovedkapsejladsen – afholdes 1.lørdag i september.
Kapsejladsen er, som alle andre arrangementer, åben for alle.
Se mere under fanen “Hovedkapsejlads”.

Nordjylland rundt – en kapsejlads rundt om Nordjylland (Vendsyssel og Thy) der ophørte i 1995 blev i år 2019 genstartet.
Se mere under fanen “Nordjylland rundt”.

Henvendelse – har du spørgsmål og/eller andet vedr. ovenstående er du velkommen til at kontakte Kapsejladsafdelingen, Henrik Ottesen, kapsejlads@aalborg-sejlklub.dk

Vi ses på kapsejladsbanen.

Billedet ovenfor er fra start 3 i 2018-sæsonen, hvor folkebådene og H-bådene var i samme start.

– – – –

DELTAGELSE I STÆVNER/KAPSEJLADSER UDENBYS
AS sponsorer optagning før og søsætning ved hjemkomst af kølbåde der skal deltage/har deltaget i et stævne/en kapsejlads udenbys.

Kriterier for at kunne benytte denne mulighed:
– Båden skal være hjemmehørende i Aalborg Sejlklub.
– Optagning, Båden løftes og sættes direkte på Trailer.
– Søsætning, Båden løftes direkte fra trailer og søsættes.
– Max 2 sponsorater pr sæson pr båd.
– Bådens deltagelse annonceres af kapsejladsafdelingen eller båden selv på facebooksiden Klubliv og onsdagssejladser før og efter deltagelse for at skabe en opmærksomhed og stemning omkring stævnet/Kapsejladsen.
Vær opmærksom på, at Optagning/Søsætning sker på samme vilkår som ved bookning gennem Zeitwing.

Benyttelse af denne mulighed kræver godkendelse af Kapsejladsafdelingen. Efter godkendelse orienteres båden og Havnefogeden.
Båden kan efter godkendelse tage kontakt til Havnefogeden.

Orienter os tidligst muligt og minimum 14 dage før ønsket optagning, dette for at kunne aftale og imødekomme ønskede tidpunkter bedst muligt.
Kontakt os via email: kapsejlads@aalborg-sejlklub.dk