Onsdagssejladserne i sæson 2020 :

Sejladslederen ses på billedet ovenover i start 3 – høfligt tilbagetrukket i den blå båd.

Thyge Steffensen, sejladsleder  Tlf: 40448146  sejladsleder@aalborg-sejlklub.dk

 

Onsdag d.10 juni  kl.18 begyndte vi  træningssejladsen for kølbåde, Onsdagssejladsen. Forårssæsonen blev kort p.g.a. COVID-19 nedlukningen. Derefter forløb årets sejladser helt efter planen . Resultaterne fra hver onsdag (undtagen i juli måned kan læses i dette resultatark. Onsdagssejlads-AS-2020 Efter sidste sejlads.

Under klubaktiviteter – Kapsejlads – kan du læse mere om aktiviteten i kapsejladsafdelingen.

Så håber vi, at sæson 2021 forløber som i normale år.  Der forventes indkaldt til opstartsmøde først i april og start omkring 1.maj. En normal sæson er i månederne maj – juni og august – september, dog forudsat, at opstartsmødet ikke bestemmer noget andet.

Sejladsbestemmelserne for 2020,

Hent dem her : SEJLADSBESTEMMELSER 2020 juni-rev.

Banebeskrivelserne : Hent dem her  :Tillæg A Banebeskrivelser endelig udgave

Banekortet er også i 2020 :

 

Deltagerlisten ved onsdagssejladsen 1. august :  Dommerliste 2020 ved primo august

Deltagerlisten ved hovedkapsejladsen i september 2020 :  Hovedkap deltagere og placering 

Vinderen af Nordjylland rundt 2020 blev – også i år – Mogens Tomra Laursen i White Beam.