Den ugentlige træning til kapsejlads , onsdagssejladsen, starter kl. 18 for 1.start.

Billedet overfor er fra start 3 i 2018-sæsonen, hvor folkebådene måtte starte sammen med H-bådene.

Kapsejlads arrangeres af  Aalborg Sejlklub  som følgende :

Onsdagssejlads : I månederne maj – juni og august – september sejles hver onsdag fra kl.18 til 21. Sejladsbestemmelser, tilmelding m.m. kan ses under opslag “Onsdagssejladsbestemmelser” og bådenes sejladstider og  stilling ses i opslaget “Onsdagsresultater”. Aftenens træning slutter normalt af med fælles spisning og evaluering i klubhuset. Tilmelding til aftensmaden sker på facebook-siden “Onsdagssejladser i Aalborg”. På denne (lukkede ) facebook-side kan alt vedrørende sejladsen diskuteres.

Kapsejlads efter DH-reglerne : Klubben arrangerer “Hovedkapsejladsen” 1.lørdag i september. Mere om den i opslaget “Hovedkapsejlads”. Kapsejladsen er, som alle andre arrangementer åben for alle med kapsejladslicens (“DH-målerbrev”).

Når Aalborg Sejlklub også bliver ejer af en J-70-båd, er der håb om at genstarte et weekend-stævne med deltagelse af både fra Sejlklubben Limfjorden, Hals Bådelaug og Aalborg Sejlklub.

Nordjylland rundt : I 2019 genstartede vi en kapsejlads rundt om Nordjylland (Vendsyssel og Thy), der ophørte i 1995. Da tracking er blevet almindeligt, kan man vælge tidspunkt frit – før 1.oktober. Se mere i “Nordjylland rundt”.

Thyge Steffensen, sejladsleder  Tlf: 40448146 eller  sejladsleder@aalborg-sejlklub.dk