Aalborg Sejlklub arrangerer sæsonen igennem fællesture for alle sejlere, samt træningskapsejladser og stævner for de, der ønsker at afprøve deres båd og mandskab i ædel kappestrid.

Aalborg Sejlklub har endnu ikke et mandskab i Sejlsportsligaen, men flere ligasejlere og mangeårige konkurrencesejlere indgår i besætninger i Aalborg Sejlklub.  Det var efter den gode sommer i 1899, at tankerne om at danne en klub til at stå for de ugentlige aftensejladser resulterede i stiftelsen af Aalborg Sejlklub. Så kapsejlads er en væsentlig del af klubbens DNA.

Fællesture med socialt sigte til udvalgte havne og klubber arrangeres traditionelt af Aktivitetsudvalget.

Kapsejladser arrangeres af Sejladsudvalget.

Der arbejdes på at knytte de to aktiviteter sammen i weekendarrangementer med både kapsejlads og socialt samvær og hygge.