Aalborg Sejlklub arrangerer sæsonen igennem fællesture for alle sejlere, samt træningskapsejladser og stævner for de, der ønsker at afprøve deres båd og mandskab i ædel kappestrid.

Fællesture med socialt sigte til udvalgte havne og klubber arrangeres traditionelt af Aktivitetsudvalget.

Aalborg Sejlklub har endnu ikke et mandskab i Sejlsportsligaen, men flere ligasejlere og mangeårige kapsejlere indgår i besætninger i Aalborg Sejlklub (Se under “Kapsejlads”). Der er  nu planer om at genoptage ligasejladser , da klubben med køb af J-70-båd kan starte træningen til deltagelse i Sejlsportsligaen ( for J-70-både).

Det var efter den gode sommer i 1899, at tankerne om at danne en klub til at stå for de ugentlige aftensejladser (nu : “Onsdagssejlads”) resulterede i stiftelsen af Aalborg Sejlklub. Så kapsejlads er en væsentlig del af klubbens DNA. Se mere under “Kapsejlads”. Billedet herunder er fra 2.start til en onsdagssejlads.

 

.