§ 1 Hjemmeside

Aalborg Sejlklub har en hjemmeside, der anvendes til kommunikation fra klubben til medlemmerne, dvs. indhold der modsvarer aktiviteter, nyheder og div. statisk information, såsom gæste information, priser, regler mm. Denne er vores officielle ansigt udadtil.

Hjemmesiden har ikke generelle diskussionsfora eller lignende, men normalt vil sobre og navngivne henvendelser fra medlemmer til bestyrelsen/ udvalg blive offentliggjort og evt kommenteret af bestyrelsen/udvalg.

§ 2 Administration

Hjemmesiden administreres af et WEBudvalg, med en WEBmaster i spidsen, der refererer til sekretærfunktionen i AS bestyrelse og som varetager alle tekniske forhold vedrørende hjemmesiden.

I WEBudvalget er følgende: Sekretær (bestyrelsens repræsentant), WEBmaster samt en eller flere WEBredaktører, der varetager indhold (nyt og vedligehold). Øverste myndighed for indhold og layout er altid AS formand.

§ 3 Adgang

Hvert enkelt medlem i bestyrelsen og evt. afdelinger får egen adgang til administration af hjemmesiden og hvert udvalg er ansvarlig for de relevante sider, ligesom nyheder og aktiviteter lægges direkte på hjemmesiden af de relevante. Fx kasserer for prislister, aktivitetsleder for aktiviteter osv. Eventuelt kan der søges hjælp fra WEBredaktører.

§ 4 Facebook og debat

Aalborg Sejlklub har 3 facebookgrupper, hvor medlemmerne kan udveksle oplevelser, ideer, holdninger mv.

Facebookgruppen KLUBLIV er den almene gruppe, hvor også informationer på klubbens hjemmeside ofte annonceres og evt. debatteres.

Facebookgruppen ONSDAGSSEJLADSER I AALBORG er primært for medlemmer, der deltager i klubbens kapsejladser.

Facebookgruppen Juniorafdelingen Aalborg Sejlklub bruges primært af juniorerne og deres forældre til at aftale træning og fælles sejlads mv.

Som administratorer fungerer normalt formanden, relevante bestyrelsesmedlemmer, trænere, afdelingsledere og lederen af afdelingen for Media og PR.

§ 5 Kommunikation

Aalborg Sejlklub anvender primært e-mail til kommunikation imellem administration, bestyrelse, udvalg og de enkelte medlemmer. Derudover udsendelse til alle medlemmer, nyhedsbreve og anden information ca. 2-4 gange pr. år plus ved specielle lejligheder.