Hjemmeside

Aalborg Sejlklub har en hjemmeside, der anvendes til kommunikation fra klubben til medlemmerne, dvs. indhold der modsvarer aktiviteter, nyheder og div. statisk information, såsom gæsteinformation, priser, regler mm. Denne er vores officielle ansigt udadtil. Hjemmesiden har ingen diskussionsfora eller lignende.

Administration

Hjemmesiden administreres Media- og PR afdelingen, som består af en WEBmaster og bestyrelsen. Øverste myndighed for indhold og layout er altid AS formand.

Facebook og debat

Aalborg Sejlklub har 3 facebookgrupper, hvor medlemmerne kan udveksle oplevelser, ideer, holdninger mv.

Facebookgruppen “Klubliv, Aalborg Sejlklub” er den almene gruppe, hvor også informationer på klubbens hjemmeside ofte annonceres og evt. debatteres.

Facebookgruppen “Onsdagssejladser i Aalborg” er primært for medlemmer, der deltager i klubbens kapsejladser.

Facebookgruppen “Aalborg Sejlklub ungdom” bruges primært af de unge og deres forældre til at aftale træning og fælles sejlads mv.

Som administratorer fungerer normalt formanden, relevante bestyrelsesmedlemmer, trænere, afdelingsledere og lederen af afdelingen for Media og PR.

Kommunikation

Aalborg Sejlklub anvender primært e-mail til kommunikation imellem administration, bestyrelse, afdelinger og de enkelte medlemmer. Derudover udsendes der mail til alle medlemmer med nyhedsbreve og anden information ca. 2-4 gange pr. år plus ved specielle lejligheder.