Indmeldelse og kontingenter

Indmeldelsesgebyr, engangsbeløb 350,00
Aktive medlemmer 900,00
Ungdomsmedlemmer (til og med 25 år) og studerende med studiekort 625,00
Krabbeklubben (3-7 årige) 150,00
MiniOptimister (6-7 årige) 250,00
Ungdomsmedlemmer under aktivt familiemedlem (incl. bidrag til Dansk Sejlunion) 150,00
Handicapmedlemmer 625,00
Passive medlemmer 425,00
Gæstemedlemmer (kan benyttes i et kalenderår under sejleruddannelse på et af klubbens kurser) 425,00
Gæstemedlemmer, pr dag (kan kun benyttes under kortere teorikurser/seminarer på et af klubbens interne kurser) 25,00
Beboelse i båd pr. måned (dækker ekstra benyttelse af klubbens faciliteter i perioden 1. november til 31. marts) 800,00
Kontingenter er for et kalenderår. Ved udmeldelse refunderes kontingentet ikke.

Administration

Administrationsgebyr pr. opkrævning for medlemmer, der ikke er tilmeldt kreditkortbetaling, Zietwing 150,00
Rykkergebyr 1. rykker 100,00
Rykkergebyr 2. rykker 250,00
Ved manglende rettidig betaling tabes retten til havnepladsen. Finder betalingen ikke sted inden udløb af rykkerfristens udløb
betragtes det som udmeldelse. Genoptagelse af medlemskabet vil medføre opkrævning af nyt indmeldelsesgebyr.
Marinakort med kodning til nøglefri havn 100,00
Ved indlevering af fysisk nøgle til masteskur, ombyttes gratis til kodning af adgangsnøgle på eget Marinakort.
Marinakort/chip kort, depositum (købes i betalingsautomat.) 50,00
Strøm på land- og vandpladser pr. kwh (betales med Marinakort) 2,50

Havnepladser

Leje af havneplads – Pris pr m2 (havnepladsens længde x bredde) for perioden 1. januar til 31. december 148,00
Havnepladsleje inkluderer: Landplads, en isætning og en optagning med klubbens lift/transportsystem, brug af mastekran, brug af masteskur,
frihavnsmærke, klubstander. Frihavnsmærke skal sættes på alle både, som kvittering for betalt plads for året og skal være synlig fra broen.
Opkrævning d. 1. februar. Ved opsigelse af vandplads inden den 1. februar trækkes beløbet ikke,  inden 1. marts refunderes 75%
og inden 30. april refunderes 50%. Efter 30. april sker ingen refusion.
Ved lejestart i perioden 1. august til 1. oktober reduceres vandpladslejen med 50%: Efter 1. oktober reduceres med 75%.
For både, som ikke kan tages op med klubbens travelift, reduceres havnepladslejen med 800,00
Både der ikke ønskes optaget med klubbens lift, får ikke fradrag i havnepladslejen.
Optagelse på ønske- eller venteliste. Beløbet dækker indtil havneplads kan anvises. Fakturaen er din bekræftelse for optagelse. 300,00
Ønskelisten er for medlemmer der ønsker en bestemt havneplads når den bliver ledig.
Ventelisten er for medlemmer der 1) ønsker at leje en havneplads, 2) ønsker at flytte til anden havneplads, der er større, mindre , på anden bro.

Landpladser

Leje af landplads for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 10 meter, pr. år 1.600,00
Leje af landplads for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 15 meter, pr. år 1.900,00
Leje af landplads for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 20 meter, pr. år 2.200,00
Leje af landplads for både i mobilstativ eller bådtrailer, over 20 meter, pr. år 2.500,00
Klargøring af stativ, engangsbeløb – ved leje under 6 måneder 200,00
Leje af landplads for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 10 meter, pr. måned 250,00
Leje af landplads for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 15 meter, pr. måned 295,00
Leje af landplads for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 20 meter, pr. måned 345,00
Leje af landplads for både i mobilstativ eller bådtrailer, over 20 meter, pr. måned 390,00
Leje af landplads kan ske i to på hinanden følgende år. Tredie år og herefter skal der betales for en havneplads passende til båden.
Leje af masteskur til ekstra mast og evt. rulleforstag pr. år 200,00
Joller og havkajakker på land uden vandplads, pr. år, unge indtil 26 år 400,00
Joller og havkajakker på land uden vandplads, pr. år, over 26 år 600,00

Travelift og transportsystem

Travelift pr. ekstra løft, 400,00
Travelift pr. ekstra løft med transport til landplads på klubbens område 550,00
Travelift pr. løft for medlemmer uden havneplads i Aalborg Sejlklub 1.000,00
Optagning og isætning af både med mobilkran (fx hvis klubbens travelift ikke kan løfte båden) Kontakt kontoret
Transport til eller fra landplads på klubbens område, Pitstop transport fra landplads til hal 150,00
Påbegyndt time ved ekstraordinære opgaver og løft/transport der varer mere end 45 minutter . 450,00
Tilkald af havneassistent uden for normal arbejdstid, incl. optagning og transport på klubbens område. 950,00
Travelift kan løfte op til 12 tons og 4,20 i bredden. Løft kan kun ske ved booking eller ifølge aftale med havnekontoret.
Ved optagning skal medlemmerne bruge mobile bådstativer eller bådvogn der er godkendt af havnekontoret.
Ved løft der varer mere en 45 minutter afregnes de efterfølgende pr. påbegyndte time.
Medlemmer, der i forbindelse med køb eller salg af båd, har brug for et ekstra løft af den købte/solgte båd, betaler medlemspris.
Bemærk: I ferieperioder kører liften kun i begrænset omfang. Ved optagning og isætning i ferieperioderne kan merpris forekomme.

Brugerafgifter

Holdsejlads i H-båd pr. person 1.500,00
Leje af H-båd pr. dag 425,00
Leje af H-båd pr. uge, betal for 5 dage 2.125,00
Leje af Optimist C-jolle pr. år 800,00
Leje af Optimist B-jolle pr. år 1.100,00
Leje af Optimist A-jolle pr. år 1.500,00
Leje af Zoom 8 jolle pr. år 2.000,00
Leje af Feva XL jolle pr. år, pr. person 800,00
Leje af Laser/e jolle pr. år 1.000,00
Leje af Mini 12 M pr. år 1.000,00
Leje af Stand Up Paddling Board, SUP pr. dag 50,00
Leje af Stand Up Paddling Board, SUP pr. år (dækker en ugentlig sejlads samt evt. stævner og events) 500,00
Leje af Sit on top kajak pr. dag 50,00
Leje af Sit on top kajak pr. år (dækker en ugentlig sejlads samt evt. stævner og events) 500,00
Leje af fartøjer kræver uddannelse og erfaring. SUP Boards og kajakker kan kun lejes til brug i og omkring Marina Fjordparken.

Leje af mobile stativer og ekstraudstyr, pris pr. sæson

3 tons stativ 690,00
6 tons stativ 970,00
12 tons stativ 1.250,00
18 tons stativ 1.990,00
Motorbådsvange, 3 tons, pr stk 35,00
Motorbådsbukke, 6 , 12 eller 18 tons, pr stk 95,00
Vinkeladapter, 3 og 6 tons, pr. sæt 50,00
Vinkeladapter, 12 og 18 tons, pr sæt 55,00
Støtteben 3 tons, pr. sæt 190,00
Støtteben 6 tons, pr. sæt 225,00
Støtteben 12 eller 18 tons, pr sæt 340,00
Stævn/agterstøtte, pr. stk 140,00

Oprydning og rengøring

Oprydning og rengøring på landplads, pr. påbegyndt time 450,00
Landpladser skal være ryddet  for stiger, stiladser,  malingsrester og affald samme dag som båden er flyttet fra landpladsen. Har man ikke
ryddet og rengjort sin plads, vil det blive gjort for bådejerens regning.
Afrensning af malingsrester på stativer ved aflevering efter brug, pr. time 450,00
Når en båd males mens den står i klubbens stativer, skal stativet afdækkes. Hvis et stativ tilbageleveres med
rester af maling, vil det blive renset for bådejerens regning.