PRISLISTE MEDLEMMER 2023

Gældende fra 2023-01-01

Indmeldelse og kontingenter

Indmeldelse i Aalborg Sejlklub 1.250,00
Beløbet dækker indmeldelsesgebyr, registrering i vores IT-system. Man er kontingentfri i det kalenderår, hvor man bliver meldt ind.
Aktive medlemmer 900,00
Ungdomsmedlemmer (til og med 25 år) og studerende med studiekort 625,00
Krabbeklubben (3-7 årige) 150,00
MiniOptimister (6-7 årige) 250,00
Ungdomsmedlemmer under aktivt familiemedlem (incl. bidrag til Dansk Sejlunion) 150,00
Handicapmedlemmer 625,00
Passive medlemmer 425,00

Fast adresse på havnen

Depositum for postkasse 1.500,00
Beløbet refunderes ved aftalens ophør, såfremt nøgler og postkasse afleveres i samme stand som den blev modtaget
Årlig leje af postkasse, betales via abonnement 1. januar 300,00
Tillæg for beboelse i båd pr. måned 1.100,00
Beløbet dækker ekstra benyttelse af klubbens faciliteter i perioden 1. november til 31. marts. Beboelse i båden skal skriftligt godkendes af bestyrelsen

Administration

Administrationsgebyr pr. opkrævning for medlemmer, der ikke er tilmeldt kreditkortbetaling 150,00
Rykkergebyr 1. rykker 100,00
Rykkergebyr 2. rykker 250,00
Ved manglende rettidig betaling tabes retten til havnepladsen. Finder betalingen ikke sted inden udløb af rykkerfristens udløb betragtes det som udmeldelse. Genoptagelse af medlemskabet vil medføre opkrævning af nyt indmeldelsesgebyr.
Marinakort med kodning til nøglefri havn 100,00
Ved indlevering af fysisk nøgle til masteskur, ombyttes gratis til kodning af adgangsnøgle på eget Marinakort
Marinakort/chip kort, depositum (købes i betalingsautomat.) 50,00
Strøm på land- og vandpladser pr. kwh (betales med Marinakort) Dagspris

Havnepladser i vand

Leje af havneplads – Pris pr m2 (havnepladsens længde x bredde) for perioden 1. januar til 31. december 155,00
Havnepladsleje inkluderer: Landplads, en isætning og en optagning med klubbens lift/transportsystem, transport af båden til landplads, brug af mastekran, brug af masteskur, frihavnsmærke, klubstander. Frihavnsmærke skal sættes på alle både, som kvittering for betalt plads for året og skal være synlig fra broen.
Opkrævning d. 1. februar. Ved opsigelse af vandplads inden den 1. februar trækkes beløbet ikke, inden 1. marts refunderes 75% og inden 30. april refunderes 50%. Efter 30. april sker ingen refusion.
Ved lejestart i perioden 1. august til 1. oktober reduceres vandpladslejen med 50%: Efter 1. oktober reduceres med 75%.
For både, som ikke kan tages op med klubbens travelift, reduceres havnepladslejen årligt med 800,00
Venteliste pr. år 300,00
Beløbet dækker indtil havneplads kan anvises.. Fakturaen er din bekræftelse for optagelse.
Ønskelisten er for medlemmer der ønsker en bestemt havneplads når den bliver ledig. Ventelisten er for medlemmer der 1) ønsker at leje en havneplads, 2) ønsker at flytte til anden havneplads, der er større, mindre , på anden bro.

Havnepladser på land

Klargøring af stativ, engangsbeløb – ved leje under 6 måneder 200,00
Leje af havneplads på land for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 10 meter, pr måned 250,00
Leje af havneplads på land for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 15 meter, pr måned 350,00
Leje af havneplads på land for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 20 meter, pr måned 450,00
Leje af havneplads på land for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 10 meter,  første 1 år 1.600,00
Leje af havneplads på land for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 15 meter, pr år – op til 1 år 2.240,00
Leje af havneplads på land for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 20 meter, pr år – op til 1 år 2.880,00
Leje af havneplads på land for både i mobilstativ, år 2 og år 3 – pris pr. m2 båd (længde x bredde, inkl.  monteret udstyr) 155,00
Trailere og ophalervogne på Aalborg Sejlklubs areal skal være indregistrerede og på et synligt sted have påklæbet Aalborg Sejlklub årsmærke. Fås på havnekontoret.
Både kan henstå på sejlklubbens landpladsområde i maksimalt 3 år.  Herefter skal båden i vandet eller fjernes fra klubbens område.

Projektbåde og langtidsopbevaring af både

Projektbåde og langtidsopbevaring af både kræver skriftlig aftale med havnekontoret, samt at der betales et depositum på kr. 1.000 pr. meter båd, dog min. kr. 10.000

Opbevaring

Leje af masteskur til ekstra mast og evt. rulleforstag pr. år 250,00
Joller og havkajakker på land uden vandplads, pr. år, unge indtil 26 år 400,00
Joller og havkajakker på land uden vandplads, pr. år, over 26 år 600,00

Travelift og transportsystem

Travelift pr. ekstra løft, medlemmer med havneplads 500,00
Inspektionsløft hvor båden hænger i liften, op til 45 min (efter aftale med havnekontoret) 500,00
Travelift pr. løft for medlemmer uden havneplads 1.000,00
Optagning og isætning af både med mobilkran (fx hvis klubbens travelift ikke kan løfte båden) Kontakt kontoret
Transport af båd på klubbens område og Pitstop 150,00
Flytning af båd mellem to landpladser, flytning fx til rorbrønd,  Pitstop er flytning af båd fra landplads til bådhal efter endt rengøring.
Påbegyndt time ved ekstraordinære opgaver og løft/transport, der varer mere end 30 minutter 550,00
Startgebyr ved booking af travelift i perioden december til februar 400,00
Tilkaldegebyr af kran/truckfører uden for normal arbejdstid, excl. optagning og transport på klubbens område 950,00
Travelift kan løfte op til 12 tons og 4,20 i bredden. Løft kan kun ske ved booking eller ifølge aftale med havnekontoret.
Ved optagning skal medlemmerne bruge mobile bådstativer eller bådvogn der er godkendt af havnekontoret.
Ved løft der varer mere en 30 minutter afregnes de efterfølgende pr. påbegyndte time.
Medlemmer, der i forbindelse med køb eller salg af båd, har brug for et ekstra løft af den købte/solgte båd, betaler medlemspris.
Bemærk: I ferieperioder kører liften kun i begrænset omfang. Ved optagning og isætning i ferieperioderne kan merpris forekomme.

Ejerskifte af både  (Når et medlem sælger sin båd)

Sælger skal: 
Straks give havnekontoret besked om dato for overtagelse, samt navn, adresse, mailadresse og telefonnummer på køber. Sælger kan ikke overdrage havneplads, landplads, stativleje eller andre ydelser.
Køber skal:
Hvis båden forbliver på havne- eller landplads i Aalborg Sejlklub efter overtagelse, skal køber straks: Henvende sig til havnekontoret for at aftale hvad der skal ske med båden
Hvis køber ikke er medlem eller ønsker medlemskab og havneplads i Aalborg Sejlklub, skal der betales havneplads- eller landpladsleje for den periode båden er på Aalborg Sejlklubs område. Havneplads og landplads afregnes efter gældende takster.
Aalborg Sejlklub skal til sælger:
Lave slutafregning med sælger og fakturere evt. restafregninger
Hvis båden sælges mens den står vinteropbevaret i et lejet mobilstativ og sælger har betalt leje af stativ, skal stativet registreres til køber, som ikke vil blive opkrævet betaling i indeværende sæson oktober – april
Aalborg Sejlklub skal til køber:
Lave aftale med køber om fx medlemskab, venteliste,midlertidig havneplads,  gæsteopbevaring, m.v. samt udlevere relevante reglementer, samt orientere om services og priser m.v.

Brugerafgifter, klubbåde

Holdsejlads i H-båd pr. person 1.600,00
Leje af H-båd pr. dag 475,00
Leje af H-båd pr. uge, betal for 6 dage 2.850,00
Holdsejlads i J/70 pr. person 2.000,00
Holdsejlads i J/70 pr. person, formiddagssejlads for pensionister 1.000,00
Leje af J/70 pr. dag 600,00
Leje af Optimist A-jolle pr. år 1.500,00
Leje af Optimist B-jolle pr. år 1.100,00
Leje af Optimist C-jolle pr. år 800,00
Leje af Zoom 8 jolle pr. år 2.000,00
Leje af Feva XL jolle pr. år, pr. person 800,00
Leje af Laser/e jolle pr. år 1.000,00
Leje af Mini 12 M pr. år 1.000,00

Udlejning af SUP, kajakker m.v.

Vi henviser til Aalborg Outdoor: www.aalborgoutdoor.dk
Som medlem af Aalborg Sejlklub får man 50% rabat på leje af udstyr

Leje af mobile stativer og ekstraudstyr

Leje pr sæson – oktober til april
3 tons stativ (3T85) 690,00
6 tons stativ (6T90, 6T120, 6T150) 990,00
12 tons stativ (12T90, 12T120, 12T150) 1.290,00
18 tons stativ (18T90, 18T120, 18T150, 18T180) 1.990,00
Vinkeladapter, 3T og 6T, pr. sæt 50,00
Vinkeladapter, 12T og 18 tons, pr sæt 55,00
Støtteben 3T, pr. sæt 190,00
Støtteben 6T90, pr. sæt 225,00
Støtteben 6T120, 150, pr. sæt 225,00
Støtteben 12T eller 18T, pr sæt 340,00
Stævn/agterstøtte, pr. stk 140,00
Motorbådsbukke 95,00

Oprydning og rengøring

Oprydning og rengøring på landplads, pr. påbegyndt time 550,00
Landpladser skal være ryddet for stiger, stiladser, malingsrester og affald samme dag som båden er flyttet fra landpladsen. Det samme gælder for liftpladsen, når både er søsat eller optaget. Har man ikke ryddet og rengjort sin plads, vil det blive gjort for bådejerens regning
Afrensning af malingsrester på stativer ved aflevering efter brug, pr. time 550,00
Når en båd males mens den står i klubbens stativer, skal stativet afdækkes. Hvis et stativ tilbageleveres med rester af maling, vil det blive renset for bådejerens regning