Indmeldelse og kontingenter

Indmeldelse i Aalborg Sejlklub 1.250,00
Beløbet dækker indmeldelsesgebyr, venteliste til havneplads, registrering i vores IT-system. Som nyt medlem er man kontingentfri i det kalenderår, hvor man bliver meldt ind.
Aktive medlemmer 900,00
Ungdomsmedlemmer (til og med 25 år) og studerende med studiekort 625,00
Krabbeklubben (3-7 årige) 150,00
MiniOptimister (6-7 årige) 250,00
Ungdomsmedlemmer under aktivt familiemedlem (incl. bidrag til Dansk Sejlunion) 150,00
Handicapmedlemmer 625,00
Passive medlemmer 425,00

Fast adresse på havnen

Depositum for postkasse 1.500,00
Beløbet refunderes ved aftalens ophør, såfremt nøgler og postkasse afleveres i samme stand som den blev modtaget
Årlig leje af postkasse, betales via abonnement 1. januar 300,00
Bopælsgebyr ved indgåelse af kontrakt for fast bopæl i havnen
Tillæg for beboelse i båd pr. måned 1.100,00
Beløbet dækker ekstra benyttelse af klubbens faciliteter i perioden 1. november til 31. marts. Beboelse i båden skal skriftligt godkendes af bestyrelsen

Administration

Administrationsgebyr pr. opkrævning for medlemmer, der ikke er tilmeldt kreditkortbetaling i IT systemet Zietwing 150,00
Rykkergebyr 1. rykker 100,00
Rykkergebyr 2. rykker 250,00
Ved manglende rettidig betaling tabes retten til havnepladsen. Finder betalingen ikke sted inden udløb af rykkerfristens udløb betragtes det som udmeldelse. Genoptagelse af medlemskabet vil medføre opkrævning af nyt indmeldelsesgebyr.
Rykkergebyr 1 for manglende godkendelse af abonnement i IT systemet Zietwing 100,00
Rykkergebyr 2 for manglende godkendelse af abonnement i IT systemet Zietwing 250,00
Marinakort/chip kort, depositum (købes i betalingsautomat.) 50,00
Strøm på land- og vandpladser pr. kwh (betales med Marinakort) Dagspris

Havnepladser i vand

Leje af havneplads – Pris pr m2 (havnepladsens længde x bredde) for perioden 1. januar til 31. december 163,00
Havnepladsleje inkluderer: Landplads, en isætning og en optagning med klubbens lift/transportsystem (indenfor normal booking periode), transport af båden til landplads, brug af mastekran, brug af masteskur, frihavnsmærke, klubstander. Frihavnsmærke skal sættes på alle både, som kvittering for betalt plads for året og skal være synlig fra broen.
Årlig pladsleje dækker perioden 1. januar – 31. december og opkrævning sker 1. februar. Årslejen betales samlet forud og opkræves via klubbens IT-system Zietwing.
Nyt beregningssystem for udlejning, opsigelse og midlertidig leje træder i kraft pr. 1. august 2023:
Beregning af pris for udlejning af havneplads:
Ved lejestart i januar, februar, marts og april betales fuld årsleje. Ved lejestart i maj til december betales der en forholdsvis lavere leje for de resterende måneder. Pladslejen betales samlet forud og opkræves via klubbens IT-system Zietwing. Havnepladser reserveres ikke til senere lejestart. Pladslejen betales fra den dato som pladslejen aftales og lejen betragtes som endelig, når betaling er sket.
Opsigelse af havneplads:
Ved opsigelse af havneplads er der 3 måneders opsigelsesfrist fra d. 1. i måneden. Opsigelsen skal ske skriftligt til havnekontoret. Efter de 3 måneder refunderes 50% af den indbetalte leje for de resterende måneder. Beløbet vil blive indsat på lejers bankkonto indenfor 30 dage.
Midlertidig udlejning af havneplads
Hvis en pladshaver ikke benytter sin havneplads i en periode på 3 måneder eller derover, kan den meldes midlertidig ledig ved skriftlig henvendelse til havnekontoret. Når pladsen er udlejet og lejen er indbetalt, får udlejer udbetalt 50% af den opnåede leje. Beløbet vil blive indsat på Pladshavers bankkonto indenfor 30 dage. Pladshaver bevarer retten til pladsen efter den midlertidige udlejningsperiode er ophørt. Det er ikke muligt at annulere en aftale om midlertidig udlejning, med mindre pladsen ikke er midlertidigt udlejet.
For store både som vægt-, længde, eller breddemæssigt overstiger det klubbens materiel kan løfte, reduceres den årlige havnepladsleje med 800,00
Der sker ingen reduktion i havnepladslejen, hvis klubbens materiel kan løfte båden, men medlemmet blot ønsker at båden forbliver i vandet
Venteliste oprettelse 300,00
Venteliste pr. efterfølgende år 150,00
Beløbet dækker indtil havneplads kan anvises.. Faktura eller betaling gennem klubbens IT-system Zietwing, er din bekræftelse for optagelse på ventelisten.
Ønskelisten er for medlemmer der ønsker en bestemt havneplads når den bliver ledig. Ventelisten er for medlemmer der 1) ønsker at leje en havneplads, 2) ønsker at flytte til anden havneplads, der er større, mindre eller på anden bro.

Havnepladser på land

Klargøring af stativ, engangsbeløb – ved leje under 6 måneder 200,00
Leje af havneplads på land for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 10 meter, pr måned 270,00
Leje af havneplads på land for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 15 meter, pr måned 375,00
Leje af havneplads på land for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 20 meter, pr måned 480,00
Leje af havneplads på land for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 10 meter,  første 1 år 1.600,00
Leje af havneplads på land for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 15 meter, pr år – op til 1 år 2.240,00
Leje af havneplads på land for både i mobilstativ eller bådtrailer, op til 20 meter, pr år – op til 1 år 2.880,00
Leje af havneplads på land for både i mobilstativ, år 2 og år 3 – pris pr. m2 båd (længde x bredde, inkl.  monteret udstyr) 163,00
Bådtrailere og ophalervogne skal være afmærket med Aalborg Sejlklub registreringsnummer påklæbet forrest i højre side. Registreringsnumre fås på havnekontoret.
Både kan henstå på sejlklubbens landpladsområde i maksimalt 3 år.  Herefter skal båden i vandet eller fjernes fra klubbens område.

Projektbåde og langtidsopbevaring af både

Depositum for opbevaring af projektbåde (ikke sejldygtige eller klargjorte både) og ved langtidsopbevaring af både. Kr. pr meter bådlængde 1.000,00
Depositum, minimum 10.000,00
Projektbåde og langtidsopbevaring af både kræver skriftlig aftale med havnekontoret, samt at der betales et depositum på kr. 1.000 pr. meter båd, dog min. kr. 10.000
Depositum tilbagebetales når båden fjernes fra landpladsen eller er klargjort og kommer i vandet, samt når alle mellemværender med AS er afklaret og betalt
Der henvises iøvrigt til Aalborg Sejlklubs havnereglement

Opbevaring

Leje af masteskur til ekstra mast og evt. rulleforstag pr. år 250,00
Joller og havkajakker på land uden vandplads, pr. år, unge indtil 26 år 400,00
Joller og havkajakker på land uden vandplads, pr. år, over 26 år 600,00

Travelift og transportsystem

Travelift pr. ekstra løft, medlemmer med havneplads 500,00
Inspektionsløft hvor båden hænger i liften, op til 45 min (efter aftale med havnekontoret) 500,00
Tillæg for manuel booking af kran udenfor den normal bookingperiode 400,00
Travelift pr. løft for medlemmer uden havneplads 1.000,00
Optagning og isætning af både med mobilkran (fx hvis klubbens travelift ikke kan løfte båden) Kontakt kontoret
Flytning af båd mellem to landpladser, flytning fx til rorbrønd,
Pitstop er flytning af båd fra landplads til bådhal efter endt rengøring.
150,00
Transport af båd i egen bådvogn på klubbens område og Pitstop, timebetaling 550,00
Påbegyndt time ved ekstraordinære opgaver og løft/transport, der varer mere end 30 minutter 550,00
Startgebyr ved booking af travelift i perioden december til februar 400,00
Tilkaldegebyr af kran/truckfører uden for normal arbejdstid, excl. optagning og transport på klubbens område 950,00
Travelift kan løfte op til 12 tons og 4,20 i bredden. Løft kan kun ske ved booking eller ifølge aftale med havnekontoret.
Ved optagning skal medlemmerne bruge mobile bådstativer eller bådvogn der er godkendt af havnekontoret.
Ved løft der varer mere en 30 minutter afregnes de efterfølgende pr. påbegyndte time.
Medlemmer, der i forbindelse med køb eller salg af båd, har brug for et ekstra løft af den købte/solgte båd, betaler medlemspris.
Bemærk: I ferieperioder kører liften kun i begrænset omfang. Ved optagning og isætning i ferieperioderne kan merpris forekomme.

Ejerskifte af både  (Når et medlem sælger sin båd)

Sælger skal: 
Straks give havnekontoret besked om dato for overtagelse, samt navn, adresse, mailadresse og telefonnummer på køber. Sælger kan ikke overdrage havneplads, landplads, stativleje eller andre ydelser.
Køber skal:
Hvis båden forbliver på havne- eller landplads i Aalborg Sejlklub efter overtagelse, skal køber straks: Henvende sig til havnekontoret for at aftale hvad der skal ske med båden
Hvis køber ikke er medlem eller ønsker medlemskab og havneplads i Aalborg Sejlklub, skal der betales havneplads- eller landpladsleje for den periode båden er på Aalborg Sejlklubs område. Havneplads og landplads afregnes efter gældende takster.
Aalborg Sejlklub skal til sælger:
Lave slutafregning med sælger og fakturere evt. restafregninger
Hvis båden sælges mens den står vinteropbevaret i et lejet mobilstativ og sælger har betalt leje af stativ, skal stativet registreres til køber, som ikke vil blive opkrævet betaling i indeværende sæson oktober – april
Aalborg Sejlklub skal til køber:
Lave aftale med køber om fx medlemskab, venteliste,midlertidig havneplads,  gæsteopbevaring, m.v. samt udlevere relevante reglementer, samt orientere om services og priser m.v.

Brugerafgifter, klubbåde

Holdsejlads i H-båd pr. person 1.600,00
Leje af H-båd pr. dag 475,00
Leje af H-båd pr. uge, betal for 6 dage 2.850,00
Holdsejlads i J/70 pr. person 2.000,00
Holdsejlads i J/70 pr. person, formiddagssejlads for pensionister 1.000,00
Leje af J/70 pr. dag 600,00
Leje af Optimist A-jolle pr. år 1.500,00
Leje af Optimist B-jolle pr. år 1.100,00
Leje af Optimist C-jolle pr. år 800,00
Leje af Zoom 8 jolle pr. år 2.000,00
Leje af Feva XL jolle pr. år, pr. person 800,00
Leje af Laser/e jolle pr. år 1.000,00
Leje af Mini 12 M pr. år 1.000,00
Udlejning af SUP, kajakker m.v.
Vi henviser til Aalborg Outdoor: www.aalborgoutdoor.dk
Som medlem af Aalborg Sejlklub får man 50% rabat på leje af udstyr hos Aalborg Outdoor

Leje af mobile stativer og ekstraudstyr

3 tons stativ (3T85) – Sæsonleje, oktober til april 690,00
3 tons stativ (3T85) – Helårsleje 865,00
6 tons stativ (6T90, 6T120, 6T150) – Sæsonleje, oktober til april 990,00
6 tons stativ (6T90, 6T120, 6T150) – Helårsleje 1.250,00
12 tons stativ (12T90, 12T120, 12T150) – Sæsonleje, oktober til april 1.290,00
12 tons stativ (12T90, 12T120, 12T150) – Helårsleje 1.625,00
18 tons stativ (18T90, 18T120, 18T150, 18T180) – Sæsonleje, oktober til april 1.990,00
18 tons stativ (18T90, 18T120, 18T150, 18T180) – Helårsleje 2.490,00
Nedenstående tilbehør – prisen dækker samme periode som det lejede stativ
Motorbådsvanger, 3 tons pr sæt 70,00
Motorbådsbukke, 6, 12 eller 18 tons, pr sæt 190,00
Støtteben 3T, pr. sæt 190,00
Støtteben 6T90, pr. sæt 225,00
Støtteben 6T120, 150, pr. sæt 225,00
Støtteben 12T eller 18T, pr sæt 340,00
Stævn/agterstøtte, pr. stk 140,00
Godkendelse af bestående stativ-abonnement i IT systemet Zietwing skal ske senest 31. august, da betaling for lejen trækkes 1. september. Der ydes ikke refusion på stativer ved opsigelse i lejeperioden.

Oprydning og rengøring

Oprydning og rengøring på landplads, pr. påbegyndt time 550,00
Landpladser skal være ryddet for stiger, stiladser, malingsrester og affald samme dag som båden er flyttet fra landpladsen. Det samme gælder for liftpladsen, når både er søsat eller optaget.       Har man ikke ryddet og rengjort sin plads, vil det blive gjort for bådejerens regning
Afrensning af malingsrester på stativer ved aflevering efter brug, pr. time 550,00
Når en båd males mens den står i klubbens stativer, skal stativet afdækkes. Hvis et stativ tilbageleveres med rester af maling, vil det blive renset for bådejerens regning