Sejladsregler – overordnet:

Kun medlemmer i AS må sejle i bådene, dette pga. forsikringsforhold – undtaget er rekrutteringsarrangementer, hvor der tegnes et dags-medlemskort, eller sejlads med publikum, hvor der ikke tegnes medlemskab.

Ingen båd lånes uden forudgående aftale med Koordinator eller en Bådfører.

Medlemmer med duelighedsbevis /praktisk sejlads uddannelse kan søge godkendelse som bådfører og dermed foretage reservation af en båd til privat sejlads hos koordinator.

Klubmedlemskab:

Tegnes for et kalenderår ( jan. – dec.)
Indmeldelse kan ske på hjemmesiden Nyt medlem, eller på havnekontoret – åbningstider iht. hjemmesiden.
Indskud ved medlemstegning for seniorer: 350 kr.

Kontingenter: Årligt

Junior ( 8-17 år ) : 625 kr.
Ungdomsmedlem (18-25 år): 625 kr.
Studiemedlem med studiekort ( over 25 år): 625 kr.
Aktiv ( senior) medlem: 900 kr.

Sejladsafgifter:

Gælder 1 aften per uge, derudover dag/ugeleje. Deltagerafgift: 1.600 kr./ sæson (2022) – se klubbens prisliste

H-både
Dagleje  weekend 475 kr./dag/båd
Ugeleje  i juli 2850 kr./uge/båd

Selvrisiko ved skade på H-både under sejlads uden bådfører: 2.700 kr. per skade over 5.000 kr.