Sejladsleder: er Thyge Steffensen

Medlemmer af Sejladsudvalget iøvrigt er:

Anders Lintner

Jens Møller

Jesper Schultz

Malthe Nør Larsen

Ejnar Hobolt

 

Formål

Formål med sejladsudvalget er at sikre kapsejlads og træningssejlads i Aalborg Sejlklub. De vigtigste arrangementer i et “sejladsår” er:

  1. Opstartsmøde primo april i sejlklubben .Tilmelding begynder.
  2. Onsdagssejladser, – træningssejlads hver onsdag i sejlsæsonen , maj – september, dog undtaget sommerferien. Se banekort,  sejladsbestemmelser m.m. i årets “Sejladsbestemmelser” ultimo april på denne side: http://www.aalborg-sejlklub.dk/wpas/onsdagssejlads/.
  3. Kursusaften ultimo april i klubhuset: Reglerne i forbindelse med start og måltagning samt mærkerunding gennemgås.
  4. Kapsejlads mellem broerne eller vest for Jernbanebroen, en lørdag medio – et arrangement i.f.m. Aalborg Regatta, alternativt Tall Ships Race – kan afvige meget fra år til år.
  5. Gøl Bredning . Kapsejlads medio august, først fra Marinaen til Gøl havn og efter frokost på trekantbane på bredningen. Sejladserne kan evt. efterfølges af aktivitetsudvalgets fællestur til Nibe Havn med grill-party og overnatning.
  6. Hovedkapsejlads første lørdag i september ( som altid ) en distancesejlads til Draget og hjem igen.
  7. Efter træningssæsonens ophør ultimo september kan der i oktober laves lørdagssejladser, hvis vejret tillader det.

Kontakt

Mail til Thyge Steffensen: steffens@stofanet.dk

Nyheder

 

Tidligere aktiviteter og opslag:

Sejladsbestemmelserne for onsdagstræningen i 2018 er her :  SEJLADSBESTEMMELSER revision af TS.  Banekort og banebeskrivelserne finder du i tillæg A (sidst)

Onsdagssejladser samlet stilling 2017

Sejladsudvalgets beretning for året 2017