Det at være forældre til et sejlerbarn, er på mange måder anderledes end ved andre sportsgrene. Som forældre til et sejlerbarn, kan du være med til at give dit barn en masse gode og spændende oplevelser. Du får en masse gode stunder sammen med dit barn og bliver en del af dets fritid i de år, hvor det ellers normalt bliver svært som forældre at følge med i børnenes interesserer og fritid.

Sejlerbørn lærer rigtig mange ting bl.a.:

 • Selvstændighed – man lærer selv at træffe afgørende beslutninger
 • Selvtillid – succesen ved selv at få båden til at sejler
 • Koncentration – det kræver koncentration at sejle en jolle, og derfor bliver koncentrationen hurtigt en del af det at være sejler.
 • Samarbejde med de andre børn – børnene lærer hurtigt at hjælpe hinanden både i havnen og på vandet. Der er rigtig mange ting, som man kan være to til, når jollen skal til- og afrigges.
 • Kende sine grænse – det handler om selv at mærke sine grænser og være bevidst om, hvor grænsen går – men også gradvis flytter grænser.
 • Respekt for naturen og andre mennesker – at respektere andre sejlere, konkurrenter og trænere samt respektere naturens kræfter.
 • Disciplin og udholdenhed – hvis man vil være en god sejler, så kræver det mange timer på vandet.

 

Hvordan foregår en træningsaften?

Træningen finder sted tirsdag og torsdag aften kl.17-19.

Der er skippermøder kl.17.05, hvor sejlerne bliver introduceret til aftenens program. Når der er skippermøde, forventes det

 • At sejlerne er omklædt
 • At jollerne er rigget til, så de er klar til søsætning, når din træner giver besked.
 • At du er parat til at høre efter, så du kender aftenens træningsprogram.

Nye sejlere rigger jollerne til i samarbejde med trænerne efter skippermødet.

Som forældre er det vigtigt, at du er til stede under træningen, indtil dit barn er tryg ved sejladsen.

 

Forældrehjælp er en nødvendighed.

Det er målet, at nye forældre føler sig velkomne i sejlklubben og på havnen. Desuden er det målet, at forældrene er motiveret til at deltage i at tage del i ungdomsarbejdet.

Ud over at hjælpe dit barn med jollen, så er der behov for, at forældrene hjælper med brovagter og mad til sejlerne en aften i sæsonen.

Dit barn vil lære, hvordan man skal håndtere jollen. Der er mange ting, der skal klares, inden børnene kan komme på vandet og sejle. Derfor er det vigtigt, at børnene bliver støttet og hjulpet af deres forældre, andre sejlere og trænerne på havnen.

Som ny forældre vil der være erfarne sejlere, forældre eller trænere, som vil guide dig i, hvordan du bedst hjælper dit barn med jollen.

 

Brovagt

Mens sejlerne er på vandet, er der brovagt. Brovagten går på skift mellem forældrene. Der er en forældre, som hver gang har den opgave. Nye forældre har ikke vagt det første stykke tid – men vil stille og roligt få hjælp til at håndterer opgaverne.

Brovagtens opgaver er følgende:

 • At hjælpe trænerne med at få følgebådene i vandet
 • At hjælpe med at pakke dommerbåden om torsdagen
 • At hjælpe sejlerne i vandet
 • At være standby til at hjælpe, hvis der er sejlere, der kommer ind i løbet af træningen
 • At tage imod sejlerne, når de kommer ind – køre jollevogne ned til sejlerne
 • At hjælpe trænerne med at få følgebådene op af vandet igen
 • At skylde følgebådene inden de skubbes ind i hallen.

Det første år handler det om, at sejleren skal lærer at styre og kontrollere jollen. Det kan være en langsommelig læreproces, hvor vandet ofte kan virke voldsomt på den nye sejler, derfor er det vigtigt, at du støtter dit barn aktivt i den proces.