Sejlerskolens reglement

 1. For at deltage skal man være fyldt 17 år, og man kan året rundt blive skrevet på en deltagerliste ved, at skrive til sejlerskolens koordinator. Dem, der står øverst på listen, får pladserne. En eventuel venteliste overføres til næste sæson.
  Deltagerne skal være medlem af Aalborg Sejlklub.
 2. Opdeling af sejlerhold sker på baggrund af ønsker og erfaring fra elevernes side. Koordinator for sejlerskolen laver en oversigt over hold. Det er tilladt et bytte internt efter aftale med instruktørerne.
 3. Sker der frafald, så der kun et en elev tilbage på et hold, forbeholder sejlerskolen sig ret til at sammenlægge 2 hold
 4. Møder kun en elev op til sejlads, har instruktøren ret til at aflyse sejladsen.
 5. Eleverne deltager i undervisningen frivilligt og på eget ansvar, både til søs og på land.
 6. Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende overfor skolens instruktører, ledelse eller klubben.
 7. Når undervisningen finder sted, har instruktøren den hele og fulde myndighed såvel på vandet som på land.
 8. Det forventes, at eleverne møder i god tid inden sejladsens start. Hvert hold aftaler, hvad man gør, når eleverne på forhånd ved, at de ikke kan komme til en sejlads.
 9. Bliver en elev pludselig forhindret i at komme til en sejlads, forventer vi, at der meldes afbud til instruktøren.
 10. Er en instruktør forhindret i at komme, så tilstræber instruktøren at finde en afløser, men det kan ikke garanteres. Aflysninger varsles så tidligt som muligt. Vi kan ikke garantere, at der kan ydes erstatningssejlads, men vil tilstræber det.
 11. Instruktøren kan aflyse en sejlads, hvis det skønnes, at vejret ikke egner sig til sejlads.
 12. Såfremt en elev udviser en adfærd eller mangel på interesse, der er til skade for de øvrige elever eller til skade for klubbens materiel, kan denne elev ekskluderes fra sejlerskolen. Kursusgebyret refunderes ikke i dette tilfælde.
 13. Ved betaling af kursusgebyret accepteres sejlerskolens reglement