Nyt opslag om kursus i 2021 er på vej – du kan allerede nu blive skrevet på listen over interesserede.

Oplæring i praktisk sejlads med en af klubbens skolebåde

Over 4 måneder i sejlsæsonen kan du i 2 timer pr. uge lære at sejle en sejlbåd sammen med en erfaren instruktør og 2 medkursister. Du kan bestille kurset her >>>

Corona:

På grund af restriktioner i forbindelse med corona er sejlads med Mille ikke startet op endnu. 1 instruktør med 3 urutinerede kursister i samme båd har ikke været realistisk.

De 2 H-både er kommet i gang og sejler nu med èn bådfører og 2 kursister.

Vi håber efteråret giver mulighed for sejladser med Mille, men et fuldt kursus bliver der desværre ikke tale om i år.

Du er velkommen til at ringe og høre om mulighederne på tlf. 51907021 – Kirsten Ahlgren, sekretær for Sejlerskolen

 

Klubbens skolebåde

Vi sejler primært i skolebåden Mille, som er en svenskbygget MAXI 777. Det er en sikker 25 fods sejlbåd, med entydige og forudsigelige sejlegenskaber. Det er ingen racer, men den er god at lære sejl- og rorføring i, da den opfører sig som en velkonstrueret sejlbåd bør gøre under forskellige vand- og vindforhold.

Der er også mulighed for sejlads i en af klubbens H-både – JuHej eller JuHuu.

 

Pensum

Du undervises i det pensum, som indgår i den praktiske del af Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve. Du lærer praktisk sømandskab, og du lærer at håndtere en sejlbåd.

I forbindelse med sommerens sejladser øver du praktiske færdigheder i en sejlbåd – havnemanøvrer – sejladsplanlægning – træning af mand-over-bord manøvrer. Alt sammen i forbindelse med den praktiske sejlads.

Emnerne er relevante for de deltagere, som ønsker at anskaffe egen båd eller blot blive mere sikre gaster ombord.

 

Undervisningsplan

Den 15. og 22. april mødes alle kursisterne og instruktører. Over to aftener undervises i at binde knob, lære betegnelser for udstyr ombord, teori vedr. sejlføring og trim mv.

Det er også her holdene dannes.

Den 25. og 26. april Obligatorisk kollektiv klargøring af båden til sommersejladser.

At sejle er også at anvende sejlgrej, og vide hvordan en båd er konstrueret. Inden sæsonstart klargør vi båden i fællesskab. Det er obligatorisk at deltage, da det styrker fællesskabet, øger ansvaret for båden og er meget lærerigt. Når vi gør det i fællesskab, går det hurtigt:

Båden skal vaskes, poleres og bundmales. Påhængsmotoren påmonteres. Båden sættes derefter i vandet. Masten skal monteres, og riggen justeres. Sejlene påmonteres. Der ryddes op og rengøres om læ. Der nydes madpakker, kaffe mv. undervejs.

Sejladsen foregår i månederne maj, juni, august og september (ingen sejlads i juli).

Hold 1A          Mandag          kl. 16.30 – 18.30
Hold 1B          Mandag          kl. 18.45 – 20.45
Hold 1C          Tirsdag           kl. 16.30 – 18.30
Hold 1D          Tirsdag           kl. 18.45 – 20.45
Hold 1E          Torsdag          kl. 16.30 – 18.30
Hold 1F          Torsdag          kl. 18.45 – 20.45

Om onsdagen er der kapsejlads for aalborgklubbernes medlemmer, hvor du har mulighed for at sejle kapsejlads med Mille eller blive gast på en af klubbens H-både.

En weekend i slutningen af september er der optagning og vinterklargøring af Mille.

Sejl afmonteres, rig afmonteres, pakkes og lægges i masteskur. Dækket vaskes, båden tages op, og sættes i bådstativ. Bunden rengøres med højtryksrenser. Om læ udtages alt der kan suge fugt: hynder, redningsveste mv. og lægges i klubbens maskinhus. Båden lukkes ned for vinteren. 

 

Instruktører

Instruktørerne er frivillige og ulønnede. De er medlemmer af Aalborg Sejlklub og er alle erfarne sejlere med en solid baggrund inden for tur- eller kapsejlads. De har typisk erfaring svarende til Yachtskipper 3.

Elsemette Cassøe
Jens Juhl
Klaus Guse
Jacob Gaarn Svendsen
Martin Romanius

 

Holdene

Der er kun 3 kursister på hvert hold. Det er derfor vigtigt, at du har god kontakt til dit hold og din instruktør.
Er du forhindret i at sejle en aften, er det vigtigt for dine medkursister, at du melder afbud. Måske kan en anden få chancen for en ekstra sejltur, så båden er fuldt bemandet. 

 

Kursusgebyr

Kursusgebyr kr. 1.500 – skal betales senest 8 dage efter bekræftet optagelse på deltagerlisten.

Du skal være medlem af Aalborg Sejlklub, hvis du skal sejle i klubbens både.

 

Gæstemedlemskab

Gæstemedlemskab kr. 425 – Betales hvis du ikke er medlem af Aalborg Sejlklub. Medlemskabet gælder kun i kursusperioden. Du kan også vælge at betale for fuldt medlemskab og opnå alle medlemsrettighederne for kr. 900 + indmeldelsesgebyr kr. 350

 

Studierabat

Hvis du er under 25 år eller har studiekort koster et medlemskab kr. 625 + indmeldelsesgebyr kr. 350.

 

Prøvegebyr

Gebyr til censor i forbindelse med eventuel prøve i Praktisk Duelighedsbevis betales særskilt.

Tilmelding og nærmere information: sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk

Tilmelding via webshop https://www.aalborg-sejlklub.dk/wpas/shop/

 

Duelighedsprøven

– den teoretiske og den praktiske del.

Hvis du allerede har taget duelighedsprøven, har du lejlighed til at anvende din teoretiske viden fra klasselokalet ombord på båden. Har du planer om at tage en fuld duelighedsprøve (som består af en teoretisk og en praktisk del), kan du efter sommerens sejlads deltage i prøven Praktisk Duelighedsprøve.

Undervisningen er gratis for dig, som har deltaget i sommersejladsen med klubbens skolebåde, men du skal dog betale eksamensgebyr. Du har mulighed for at gå til eksamen i den teoretiske del af duelighedsprøven på baggrund af selvstudium. Undervisningen i den teoretiske del af duelighedsprøven foregår i vinterhalvåret. Den teoretiske del er meget omfattende, så det anbefales at følge undervisningen i Duelighedsbevis.