Spændende foredrag om klubbens 125 års historie – foredrag nr. 2 er udsat til efteråret

Gunnar Munk Jørgensen holder foredrag om klubbens 125 års historie

Med udgangspunkt i jubilæumsskrifter fra 50 års, 75 års og 100 års markeringer og med Aalborg Stiftstidendes arkiv og Aalborg Stadsarkivs billedmateriale – suppleret med 64 års medlemskab – fortælles om udviklingen i ”Lystsejlads” i Aalborg, gennem de seneste 150 år med Danmark og Aalborg Sejlklub som omdrejningspunkt.

Hvem var det, der sejlede? Hvad sejlede de i? Hvorfor sejlede de? (Det var ikke på grund af vejret) 😊

Sejlklubbens rolle i byen fra begyndelsen. Samspillet med Bystyret, Havnen, Pressen og Borgerne.

Fysiske rammer gennem tiderne samt haller og hytter.

Markante begivenheder, regattaer og eskadresejladser mv..

Jollesejladsens ”fødsel” i Aalborg/Danmark 1933.

Lysten til at lære fra sig, sejlteori og sejlerskoler samt ungdomsarbejdet.