Hvis du sejler speedbåd, er der krav om, at du har et speedbådsbevis

Se her hvad Søfartsstyrelsen skriver om speedbådsbevis>>>

For at få et speedbådsbevis skal du

  1. Gennemføre træning i den ribbåd som prøven aflægges i.
  2. bestå en online teoretisk prøve
  3. bestå den praktiske prøve

I august / september har du mulighed for at gå til speedbådsprøve sammen med en lille gruppe, der skal tage den praktiske del af duelighedsbeviset.

Du forbereder dig til den teoretiske onlineprøve ved selvstudie af teoribogen Speedbogsbogen fra Weilbach.

https://www.aalborg-sejlklub.dk/wpas/vare/speedbaadskursus/

Du kan få hele kursuspakken for Kr. 600 (Speedbådsbogen, træning, prøve og prøvegebyrer til censor). Dertil kommer Kr. 100 til Dansk Sejlunion for at tage onlineprøven.

Kurset er åbent for alle – også ikke-medlemmer af Aalborg Sejlklub.

Du kan få oplysninger om trænings- og prøvetidspunkter ved at sende en mail til sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk

Du tilmelder dig gennem Aalborg Sejlklubs webshop.