I samarbejde med FTLF afholdes et tidevandskursus

04-03-2023 kl. 10:00 – 16:00

i Aalborg Sejlklubs klubhus, Skydebanevej 40, 9000 Aalborg

Kursusgebyr: 550 kr.

Kursusindhold: På kurset vil du lære om navigation og sejladsplanlægning i tidevandsområder. Med udgangspunkt i sejlads omkring de britiske øer vil du blive bekendt med tidevandstabeller, strømatlas og nyttige links på nettet.

Deltagerforudsætninger: Praktisk sejlerfaring og kendskab til navigation i et omfang svarende til duelighedsprøven.

Kursusbevis udstedes.

Forplejning: Vi byder på et rundstykke og kaffe, samt en øl/vand til frokost – men husk selv madpakken!

Underviser: Hans Kokholm

Hans har gennem mange år med Nykøbing Mors som affarende sted sejlet rundt i store dele af verden i sin 30 fods Albin Ballad, S/Y Joy.

Tilmelding senest den 18. marts 2023

Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart refunderes tilmeldingsgebyr ikke.

Da kurset arrangeres i samarbejde med FTLF er der kun få pladser til medlemmer af AS.

Medlemmer af AS køber kurset gennem webshoppen