Vandet på broer og arealer er lukket om vinteren for at undgå frostsprængninger. Vandet åbnes når denne risiko er væk og meddeles her på denne side.

For forår 2020: Vandet på broerne og arealer åbnes d. 14-3-20. Dieseltankning åbner d. (meddeles senere)

Søsætning igangsættes fra d. 16-3-20

 

Med sejlerhilsen

Havneinspektør Michael Bentzon