Her kommer snart et opslag, der gælder for sommeren 2022

Send en mail til sekretaer@aalborg-sejlklub.dk, hvis du har spørgsmål eller vil skrives på venteliste til start april 2022.

 

Oplæring i praktisk sejlads med en af klubbens skolebåde

I løbet af 4 måneder i sejlsæsonen kan du i 2 timer pr. uge lære at sejle en sejlbåd sammen med en erfaren instruktør og 2 medkursister. Du kan bestille kurset her >>>

Klubbens skolebåde Mille, JuHej og JuHuu

Vi sejler primært i skolebåden Mille, som er en svenskbygget MAXI 777. Mille er en sikker 25 fods sejlbåd, med entydige og forudsigelige sejlegenskaber. Det er ingen racer, men den er god at lære sejl- og rorføring i, da den opfører sig som en velkonstrueret sejlbåd bør gøre under forskellige vand- og vindforhold.

Der er også mulighed for sejlads i en af klubbens H-både – JuHej eller JuHuu. H-båden er en udbredt bådtype, som egner sig til både kapsejlads og tursejlads.

Pensum

Du undervises i det pensum, som indgår i den praktiske del af Søfartsstyrelsens Duelighedsprøve. Du lærer praktisk sømandskab, og du lærer at håndtere en sejlbåd.

I forbindelse med sommerens sejladser øver du praktiske færdigheder i en sejlbåd – havnemanøvrer – sejladsplanlægning – træning af mand-over-bord manøvrer. Alt sammen i forbindelse med den praktiske sejlads.

Emnerne er relevante for de deltagere, som ønsker at anskaffe egen båd eller blot blive mere sikre gaster ombord.

Du får udleveret bogen “GAST-Kom godt igang med sejlads” samt “Elevens logbog og checkliste”, så du selv kan notere dine fremskridt – begge udgivet af Dansk Sejlunion.

Undervisningsplan

Lidt teori:

Den 14. og 21. april mødes alle kursisterne og instruktører. Over to aftener undervises i at binde knob, lære betegnelser for udstyr ombord, teori vedr. sejlføring og trim mv.

Det er også her holdene dannes.

Klargøring af båden:

Den 17. og 18. april er der obligatorisk kollektiv klargøring af Mille og H-bådene til sommersejladser. (Weekenden den 24. og 25. april er reservedage).

At sejle er også at anvende sejlgrej og vide, hvordan en båd er konstrueret. Inden sæsonstart klargør vi båden i fællesskab. Det er obligatorisk at deltage, da det styrker fællesskabet, øger ansvaret for båden og er meget lærerigt. Når vi gør det i fællesskab, går det hurtigt:

Båden skal vaskes, poleres og bundmales. Påhængsmotoren påmonteres. Båden sættes derefter i vandet. Masten skal monteres, og riggen justeres. Sejlene påmonteres. Der ryddes op og rengøres om læ. Der nydes madpakker, kaffe mv. undervejs.

Sejladsen:

Sejladsen foregår i månederne maj, juni, august og september (ingen sejlads i juli).

Hold 1A          Mandag          kl. 16.30 – 18.30
Hold 1B          Mandag          kl. 18.45 – 20.45

Hold 1C          Tirsdag           kl. 16.30 – 18.30
Hold 1D          Tirsdag           kl. 18.45 – 20.45

Hold 1E          Onsdag          kl. 16.30 – 18.30
Hold 1F          Onsdag          kl. 18.45 – 20.45

Hold 1G          Torsdag          kl. 16.30 – 18.30
Hold 1H          Torsdag          kl. 18.45 – 20.45

Optagning og vinterklargøring:

En weekend i slutningen af september / begyndelsen af oktober er der optagning og vinterklargøring af bådene.

Sejl afmonteres, rig afmonteres, pakkes og lægges i masteskur. Dækket vaskes, båden tages op, og sættes i bådstativ. Bunden rengøres med højtryksrenser. Om læ udtages alt der kan suge fugt: hynder, redningsveste mv. og lægges i klubbens maskinhus. Båden lukkes ned for vinteren.

Instruktører

Instruktørerne er frivillige og ulønnede. De er medlemmer af Aalborg Sejlklub og er alle erfarne sejlere med en solid baggrund inden for tur- eller kapsejlads. De har typisk erfaring svarende til Yachtskipper 3.

Holdene

Der er kun 3 kursister på hvert hold. Det er derfor vigtigt, at du har god kontakt til dit hold og din instruktør.
Er du forhindret i at sejle en aften, er det vigtigt for dine medkursister, at du melder afbud. Måske kan en anden få chancen for en ekstra sejltur, så båden er fuldt bemandet.

Kursusgebyr

Kursusgebyr kr. 1.500 + eventuelt gæstemedlemskab

Du skal være medlem af Aalborg Sejlklub, hvis du skal sejle i klubbens både.

Gæstemedlemskab

Gæstemedlemskab kr. 425 – Betales hvis du ikke er medlem af Aalborg Sejlklub. Medlemskabet gælder kun i kursusperioden.

Du kan også vælge at betale for fuldt medlemskab og opnå alle medlemsrettighederne for kr. 900 + indmeldelsesgebyr kr. 350. Hvis du undervejs i kurset ønsker at blive aktivt medlem i Aalborg Sejlklub, vil du få gæstemedlemskabet refunderet.

Studierabat – Hvis du er under 25 år eller har studiekort koster et medlemskab kr. 625 + indmeldelsesgebyr kr. 350.

Lidt om Duelighedsprøven – den teoretiske og den praktiske del.

Hvis du allerede har taget duelighedsprøven, har du lejlighed til at anvende din teoretiske viden fra klasselokalet ombord på båden. Har du planer om at tage en fuld duelighedsprøve (som består af en teoretisk og en praktisk del), kan du efter sommerens sejlads i skolebåden deltage i prøven Praktisk Duelighedsprøve.

Du har mulighed for at gå til eksamen i den teoretiske del af duelighedsprøven på baggrund af selvstudium. Undervisningen i den teoretiske del af duelighedsprøven foregår i vinterhalvåret. Den teoretiske del er meget omfattende, så det anbefales at følge vinterens undervisning i Duelighedsbevis.

Prøvegebyr

Gebyr til censor i forbindelse med eventuel prøve i Praktisk Duelighedsbevis betales særskilt.

Tilmelding

Yderligere information: sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk

Tilmelding via Aalborg Sejlklubs webshop https://www.aalborg-sejlklub.dk/wpas/shop/

 

De 2 H-både JuHuu og JuHej