Oplæring i praktisk sejlads i skolebåden Mille 2023

Alle pladser er besat – men hvis du er interesseret i at sejle i 2024, så send en mail til sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk eller ring til Kirsten Ahlgren tlf. 51907021

I løbet af 4 måneder i sejlsæsonen kan du i 2 timer pr. uge lære at sejle i klubbens skolebåd sammen med en erfaren instruktør og 2 medkursister.

Vi sejler i skolebåden Mille, som er en svenskbygget MAXI 777. Mille er en sikker 25 fods sejlbåd, med entydige og forudsigelige sejlegenskaber. Det er ingen racer, men den er god at lære sejl- og rorføring i, da den opfører sig som en velkonstrueret sejlbåd bør gøre under forskellige vand- og vindforhold.

Kursusgebyr: 2.000 Kr

Tilmelding via Aalborg Sejlklubs webshop

Pensum

I forbindelse med sommerens sejladser lærer du at håndtere en sejlbåd.

Du lærer bl.a.

  • at sætte sejl
  • at styre båden
  • havnemanøvrer
  • sikkerhed ”mand-overbord”
  • trim af sejl og bådhåndtering
  • vigeregler og sømandskab
  • sejladsplanlægning

Emnerne er relevante for de deltagere, som ønsker at anskaffe egen båd eller blot blive mere sikre gaster ombord.

Du får udleveret bogen “GAST – Kom godt i gang med sejlads” samt “Elevens logbog og checkliste”, så du selv kan notere dine fremskridt – begge udgivet af Dansk Sejlunion.

Undervisningsplan

Klargøring af båden

I weekenden den 15. og 16. april er der klargøring af Mille og de øvrige klubbåde til sommerens sejladser.

Det er obligatorisk at deltage, da det styrker fællesskabet, øger ansvaret for båden og i øvrigt er meget lærerigt. Og når vi gør det i fællesskab, går det hurtigt:

Båden skal vaskes, poleres og bundmales. Påhængsmotoren tjekkes og påmonteres. Båden sættes derefter i vandet. Masten skal monteres og riggen justeres. Sejlene påmonteres. Der ryddes op og rengøres om læ. Båden sejles på plads efter en lille sejltur uden for havnen. Der nydes madpakker, kaffe mv. undervejs.

Da vi ikke alle kan komme til ved bådene vil der på skift blive pauser, hvor vi træner i at binde de mest brugte knob, lærer betegnelser for udstyr ombord samt lidt teori om sejlføring og trim mv.

Det er også her vi får holddannelsen endelig på plads.

(Weekenden den 22. og 23. april er reservedage, hvis vejret er helt umuligt).

Sejladsen

Sejladsen foregår i månederne maj, juni, august og september (ingen sejlads i juli).

Hold 1A          Mandag          kl. 16.30 – 18.30
Hold 1B          Mandag          kl. 18.45 – 20.45

Hold 1C          Tirsdag           kl. 16.30 – 18.30
Hold 1D          Tirsdag           kl. 18.45 – 20.45

Hold 1E          Onsdag          kl. 16.30 – 18.30
Hold 1F          Onsdag          kl. 18.45 – 20.45

Hold 1G          Torsdag          kl. 16.30 – 18.30
Hold 1H          Torsdag          kl. 18.45 – 20.45

Optagning og vinterklargøring

En weekend i slutningen af september / begyndelsen af oktober er der optagning og vinterklargøring af bådene.

Sejl afmonteres, riggen afmonteres, pakkes og lægges i masteskur. Dækket vaskes, båden tages op og sættes i bådstativ. Bunden rengøres med højtryksrenser. Om læ udtages alt der kan suge fugt: hynder, redningsveste mv. og lægges i klubbens maskinhus. Båden lukkes ned for vinteren.

Instruktører

Instruktørerne er frivillige og ulønnede. De er medlemmer af Aalborg Sejlklub og er alle erfarne sejlere med en solid baggrund inden for tur- eller kapsejlads. De har typisk erfaring svarende til Yachtskipper 3.

Holdene

Der er kun 3 kursister på hvert hold. Det er derfor vigtigt, at du får god kontakt til dit hold og din instruktør.
Er du forhindret i at sejle en aften, er det vigtigt for dine medkursister, at du melder afbud. Måske kan en anden få chancen for en ekstra sejltur, så båden hver gang er fuldt bemandet.

Yderligere information: sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk

eller ring til Kirsten Ahlgren, tlf. 51907021

Hvordan kan du ellers komme til at sejle i Aalborg Sejlklub?

Hvis du tidligere har deltaget i et kursus med skolebåden eller har tilsvarende sejlerfaring, har du som medlem af Aalborg Sejlklub også mulighed for sejlads i en af klubbens H-både – vores J/70 sportsbåd eller en Mini 12m.

Læs mere om mulighederne på hjemmesiden.