Sejlerskolen – her lærer du noget…

Formålet for Aalborg Sejlklubs sejlerskole er:

  • At tilbyde spændende aktiviteter i Aalborg Sejlklub, der er med til at fremme et godt og positivt klubliv. Dit fritidsliv som sejler, vil dermed blive langt sjovere og engagerende.
  • At lære kursisterne færdigheder, der gør, at de vil kunne sejle trygt i de fleste forekomne situationer.
  • At lære kursisterne praktisk sejlads i en sejlbåd. Herunder sejltrim i forskellige vindretninger og vindstyrker, mand over bord-manøvrerer, havnemanøvrer, basale søvejsregler, ja kort sagt alt, der gør, at du vil føle dig tryg ved at have kommandoen over egen sejlbåd.
  • At lære kursisterne teoretiske færdigheder inden for emnerne: Afmærkning af farvande, søvejsregler og navigation. Også emner som brandbekæmpelse og miljø vil blive gennemgået.
  • At give kursisterne mulighed for at tage to delprøver: Den teoretiske duelighedsprøve og den praktiske duelighedsprøve. Er begge delprøver bestået vil et duelighedsbevis kunne udstedes. Et duelighedsbevis vil i mange tilfælde betyde en reduceret forsikringspræmie for din båd.

Sejlerskolen er populær, så der opereres med ventelister hvis deltagerantallet overstiger kapaciteten. Se vedr. tilmelding længere nede.

 

Sejlerskolen har en sommeraktivitet og en vinteraktivitet. Man kan deltage i de to aktiviteter uafhængigt af hinanden. Se videre i menuen om disse.

Under “Kommende kurser” kan du læse om kortere og længerevarende andre kurser, som sejlerskolen enten selv står for, eller som afvikles i vores klubhus i et samarbejde med eksterne professionelle kursusledere.

 

Er der flere skridt?

Ja, for deltager du i sejlerskolens sommeraktivitet, kan du nemmere blive indført i de andre sejleraktiviteter, som Aalborg Sejlklub omfavner. Det kan være ekstra træning med vores H-både, som er ekstra gode til at lære praktisk sejlads sejl i, fordi de er så hurtigtreagerende og velsejlende, eller at stå på det sjove SUP (Stand Up Paddling), eller som gast på en af de både, der sejler kapsejlads om onsdagen Du kan også få mulighed for at komme med på en række af de frivillige hjælpeaktiviteter baseret på teamsammenhold og kammeratskab, som der er i klubben.

Så hvis du benytter aktiviteterne i sejlerskolen, sejler du ikke bare bedre på vandet du sejler også mere rundt i klubben!