Kort beskrivelse af Valhalla

Andelsforeningen Valhalla består af 8 individuelle haller, færdiggjort og ibrugtaget vinteren 2018-19.

Hallerne er opbygget som trækonstruktion på sammenhængende betondæk, beklædt med stålprofil. Hallerne er delvist isolerede, og indeholder et rum. Andelshaverne kan efterfølgende indrette hallen individuelt med f.eks. lille værksted, og/eller indvendig isolering.

Fakta om Valhalla

Årstal for færdiggørelse: 2018
Hallernes størrelse: 17 x 6 meter = 102 m2
Antal: 8 haller
Basispris pr. 1/1-2019: kr.
Indskud pr. andel: ca. kr. 385.000 (byggeregnskabet er endnu ikke afsluttet)
Kontingent pr. år: Kr. 2.000
Tillægsværdi for dokumenterede forbedringer: maksimalt 40% af basisværdien.

 

Du kan også blive andelshaver

For at blive andelshaver og få din egen hal, skal du skrives op på andelsforeningens venteliste. Kontakt formanden hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive skrevet på ventelisten.

Pris for optagelse på ventelisten er kr. 100 pr år. For at kunne optages på ventelisten, skal du være medlem af Aalborg Sejlklub og have en land- og vandplads.

Kontakt information

Formand: Henrik Ottesen, tlf: ???, e-mail: Henrik Ottesen

Venteliste Vedtægter

 

Links til fællesregler, basispriser og brugsretsaftaler

Fællesregler for andelsforeninger i AS 2019

Basispriser for andelsforeninger i AS 2019

Aftale om brugsret, Valhalla 2019