Varsling af generalforsamling 21. marts 2023

posted in: Forsiden 0

Tirsdag den 21. marts 2023, kl. 19:00 afholder vi den årlige generalforsamling.

Et stort fremmøde på klubbens generalforsamlingen sikrer, at det ikke kun er de få, der bestemmer, hvilken kurs klubben skal styre efter. Vi vil gerne være en klub, hvor medlemmerne kan udleve deres forskellige drømme om et sejlerliv – hvad enten du er ung eller gammel – ny eller erfaren – til sejl eller til motor – familiesejler, kapsejler eller jollesejler.

Det på generalforsamlingen, du kan være med til at sætte kursen.

Dagsorden 

1) Valg af dirigent og stemmetællere
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2022
4) Fastsættelse af indskud og kontingent for det indeværende år
5) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af formand (lige år)
8) Valg af kasserer (ulige år)
9) Valg af bestyrelsesmedlemmer
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12) Eventuelt

Bilag til generalforsamlingen lægges på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen.

Denne indkaldelse er udsendt til alle medlemmer på mail, offentliggjort på klubbens hjemmeside samt ophængt på klubbens og havnekontorets opslagstavle.

Vi glæder os til at se jer ☺

På bestyrelsens vegne
med venlig hilsen

Ole Skjaerbaek
Formand