Dansk Sejlunion

Dansk Sejlunion er fællesforeningen for sejlsport i Danmark, herunder kapsejlads på elite- og klubniveau samt for tursejlads. Dansk Sejlunion står f.eks. for udllægning af turbøjer over hele landet.

Aalborg Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion, og som medlem i A.S. har du derfor adgang til en række medlemsfordele i DS. Se nærmere her:

www.sejlsport.dk


Danske Tursejlere

Aalborg Sejlklub er medlem af Danske Tursejlere. Det giver dig mulighed for et medlemskab af DT til reduceret kontingent, kr. 335,- (2015)

For kontingentet får du en kollektiv ansvarsforsikring og et blad der udkommer 4 gange årligt. Desuden tilbydes en lang række kurser bl.a. til kanalcertifikatet, VHF og om søsikkerhed. Der tilbydes også en fordelagtig kaskoforsikring.

DT er medlem af råd og interesseorganisationer, der har noget med søsport at gøre.

Du tilmelder dig på nettet www.dansketursejlere.dk eller på en blanket, der fås på havnekontoret.


 Frihavnsordningen

Aalborg Sejlklub er medlem af frihavnsordningen, hvilket betyder, at du kan ligge i 149 havne i Danmark, 23 havne i Sverige, 16 havne i Nord-Tyskland og 13 havne i Norge uden at betale gæsteleje.

www.havneguide.dk


 

image

Langtursejlerne / FTLF

“Foreningen til Langtursejladsens Fremme”, forkortet “FTLF”. Internationalt anvendes navnet “Danish Ocean Cruising Association”, forkortet “DOCA”.

Foreningens formål er at arbejde for kendskab til og muligheden for langtursejlads. Det tilgodeses blandt andet ved udgivelse af medlemsblad, kontaktformidling mellem sejlende og ikke-sejlende medlemmer, foreningsbibliotek, information, rådgivning og service, nationale og regionale foreningsaktiviteter, internationale kontakter, forbedring af nationale og internationale vilkår for langtursejlere samt hjælp til nødstedte langtursejlere.

Foreningen er landsdækkende og har hjemsted  Aarhus. men der er en Aktivitetsgruppe i hver landsdel. Nordjyllandsgruppen har ofte arrangementer og kurser i Aalborg Sejlklubs klubhus, hvor Sejlklubbens medlemmer også har adgang.

www.ftlf.dk


Idrætsorganisationen  for Handicappede i Aalborg

Tekst følger


SIFA

Tekst følger


Aalborg Nørresundby Fritidshavne (ANF)

ANF er en paraplyorganisation for sejlklubberne i Aalborg og Nørresundby, herunder Aalborg Sejlklub, beliggende i Marina Fjordparken. Havnene er ejet af Aalborg Kommune, som via en fælles brugeraftale udlejer/udlåner havne og tilstødende arealer til de respektive sejlklubber.

Læs brugsaftale
Læs mere om ANF


Andelsforeningen Grejhuse

Medlemmer af Aalborg Sejlklub kan blive andelshavere “Grejhuse” og dermed få brugsret til et grejhus.

Se mere om foreningen her.


Andelsforeningen Jollehusene af 2014

jollehusene

www.jollehusene.dk


Andelsforeningen Den Grønne Hal / Bådhal 1


Andelsforeningen Vinterhallerne


Andelsforeningen De Røde Haller

 

Andelsforeningen Valhalla