Vigtig information fra din sejlklub

posted in: Forsiden 0

Kære alle

Så er det tid til en opdatering omkring din sejlklub igen. Nu er sejlsæsonen desværre forbi for de fleste og havnebassinet er noget tomt at se på. Nu er der bare at glæde sig til at årets korteste dag nærmer sig, så vi igen begynder at gå mod lysere tider ☺

Som altid ved jeg godt at der er en del punkter, men jeg har forsøgt efter bedste evne, at gøre det overskueligt. Der er vigtig information, så løb lige som minimum overskrifterne igennem ☺

 

Helt kort om Corona-situationen i klubben

Vi følger til stadighed myndighedernes og Dansk Sejlunions anbefalinger og har skruet op for rengøringen. Vi har fået installeret håndhygiejnedispensere rundt om i klubhuset og tager hensyn til anbefalingerne om at holde afstand ved arrangementerne.

 

Havnekontoret

Vi har opdateret havnekontoret lidt, så vi kan tage bedre imod vores medlemmer og samtidig holde bedre afstand og passe på hinanden. En ny disk som giver lidt mere naturlig afstand og god til at udveksle papirarbejde på og så har vi opsat TV skærm på væggen, så Vibeke har mulighed for at vise hvad der foregår på hendes skærm, uden at medlemmer skal bag disken. Det fungerer rigtig godt. Selv med de nye tiltag henstiller vi stadig til at der ikke er for mange på kontoret ad gangen.

Åbent hus på havnekontoret torsdag d. 10. december kl 17-19

En del medlemmer nåede ikke med til de Café-aftner vi holdt tidligere omkring Zietwing-systemet og havnekontorets services i øvrigt. Så derfor åbner vi dørene igen d. 10. december. Pga. corona kan vi desværre ikke gøre det helt som sidst, da vi jo skal overholde forsamlingsbegrænsningerne. Så vi sørger for lidt juleknas og spreder arrangementet ud til både kontoret og klubhuset.

 

Sidste frist for optagning af både er nu overskredet – MEN…

Sidste frist for optagning af både i år var fredag d. 20. november, men da 7 nordjyske kommuner har været corona-lukket, lader vi døren stå lidt på klem.

Hvis din båd endnu ligger i vandet og du ønsker at få den op, skal du kontakte kontoret så hurtigt som muligt for at få lavet en manuel booking. Det er ikke muligt at booke gennem Zietwing.

 

Lukning af vand på broer og landpladser

Lørdag d. 28. november bliver der lukket for vandet udendørs og dermed ikke længere mulighed for at rense og vaske både på broer og landpladser. Herefter vil kun vandhanen ved klubhuset være åben for afhentning af vand i spande og dunke. Denne vandhane vil kunne benyttes til højtryksrenser efter aftale med liftføreren, for de der får båden op efter der er lukket for vandet

 

Oprydning i masteskure – VIGTIG læsning, hvis du har en mast i et af skurene

Masteskurene er til master, vel at mærke afriggede master. Vi vil snarest gennemgå masteskurene for at sikre at masterne ligger sikkert og er afrigget korrekt. De master som ikke er afrigget korrekt og dermed optager unødig plads, vil blive lagt udenfor. En afrigget mast betyder at vanter, stag, sejl, radar, sallingshorn, antenner og andet udstyr der er monteret på masten er afmonteret. Rulleforstag må ligge oven på masten, hvis den ikke optager plads som en anden mast kunne ligge på. Alternativt kan den lægges over spærene i skuret eller bindes op under spærene. Egne bukke, davider, vinterstativer, cykler og andet grej må ikke opbevares i masteskurene og vil derfor blive lagt udenfor. HUSK at sætte navn og telefonnummer på alle dele som du opbevarer i skurene.

 

Ubenyttet tovværk og fortøjninger skal fjernes fra broer og pæle

Hvis din båd er taget op for vinteren, skal du fjerne alt tovværk og fortøjninger fra broer og pæle. Hvis der kommer i på vandet, vil det kunne ødelægge havneudstyr og broer. Tovværk og fortøjninger, der ikke er fjernet, vil blive fjernet af os. Vi lægger det i en bunke ved klubhuset i en uges tid og vi kan desværre ikke garantere at de rette ejere der får det tilbage.

 

Stiger på landpladserne skal låses fast

For at gøre det sværere for tyve at komme ind i vores både skal stiger skal låses fast på landpladserne i de opstillede stativer eller på bådstativerne så de ikke er i vejen for at vi kan flytte dem. Stiger der ikke er låst fast, vil blive fjernet af personalet og vi kan ikke garantere at de rette ejere får dem tilbage.

 

Uddybning af havnen og pladser med for lav dybde

Flere medlemmer har nævnt at deres havnepladser er mudret til og at det derfor kniber med dybden. Vi har oprettet et skema over alle havnens pladser, så du har mulighed for at kontakte havnekontoret og indrapportere problemet. Send en mail til kontor@aalborg-sejlklub.dk og giv følgende oplysninger: Pladsnummer, din båds dybgang og en helt kort beskrivelse af problemet. Der kommer et uddybningsfartøj i løbet af vinteren for at uddybe havnen generelt, men denne gang ønsker vi også at få de enkelte pladser hvor der er problemer uddybet. Giv venligst en tilbagemelding snarest muligt, da vi ikke har en specifik dato for uddybningen – de putter os ind når de har et hul i kalenderen. Et lille forbehold: Vi kan ikke garantere at alle rapporterede problemer kan løses ved uddybning, da det er et stort skib, som måske ikke kan komme til på alle pladser.

 

Løftemarkeringer på alle både – husk det mens din båd er på land

Bare lige en påmindelse om at det altid er bådejerens ansvar at oplyse liftføreren om, hvor løftestropperne skal placeres når vi løfter båden. Vi indfører derfor pligt til at have markeringer på alle både, der viser hvor båden skal løftes. Det er et stort ansvar at være liftfører. Han kan på en enkelt arbejdsdag håndtere for millioner af kroner både, og selvom han kender mange både, kender han ikke nødvendigvis alle.

Løftemærkerne kan købes på kontoret eller hos liftføreren for kr. 50,- for 4 mærker i kraftig solbestandig vinyl.

 

HUSK inden masten skal på igen – Sikkerhedsorientering for mastekranen

For at minimere skader i forbindelse med brug af mastekranen, indfører vi nu at alle medlemmer med lidt eller ingen erfaring med mastekranen, skal have gennemgået en sikkerhedsbriefing, samt praktisk håndtering inden man kan benytte kranen. Sikkerhedsorienteringen kan afholdes af medlemmer, der har god og flere års erfaring med brug af kranen. Formularen til sikkerhedsorienteringen kan downloades her >>>  eller hentes i papirform på havnekontoret eller hos liftføreren.

 

Hvis du har spørgsmål til denne info mail eller om andet, er du altid velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen eller en af vore afdelingsledere. Mailadresser og telefonnumre findes på hjemmesiden under menu-punktet Sejlklubben.

 

Rigtig god weekend til jer alle. Vi ses ☺

Med venlig hilsen

Ole Skjaerbaek

Formand