Kort beskrivelse af Vinterhallerne

Vinterhallerne består af 33 individuelle haller i 3 rækker, som blev opført i 2002. Hallerne er opført i træ og stolper er understøbt med punktfundamenter. Facade beklædning er udført i stålplader i svenskrød farve. Port højde 4,50m

De fleste haller har støbt betongulv, andre er flisebelagte og mange er indrettet med værksted og depotrum. Nogle haller er isoleret. Der er separate elmålere i alle haller.

Fakta om Vinterhallerne

Små haller:
Årstal for færdiggørelse: 2002
Hallernes størrelse: 13,3 x 4,5 meter = 60 m2.
Antal: 15 haller
Basispris pr. 1/1-2019: kr. 167.378

Kontingent pr. år: kr. 1.500 (dækker forsikringer vedligehold mm)

 

Store haller:

Årstal for færdiggørelse: 2002
Hallernes størrelse: 14,5 x 4,5 meter = 66 m2.
Antal: 18 haller
Basispris pr. 1/1-2019: kr. 172.926

Kontingent pr. år: kr. 1.500 (dækker forsikringer vedligehold mm)

 

Årlig kontingent vedtages på hvert års generalforsamling og har hidtil udgjort kr. 1.500 til drift, vedligehold, forsikring m.v. og der er en god opsparing i foreningen til fremtidig vedligehold.

Du kan også blive andelshaver

For at blive andelshaver og få din egen hal, skal du skrives op på andelsforeningens venteliste. Kontakt formanden for Andelsforeningen Vinterhallerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive skrevet på ventelisten.

Pris for optagelse på ventelisten er kr. 100 pr. år. Ventelistegebyret opkræves årligt i december måned.

For at kunne optages på ventelisten, skal du være medlem af Aalborg Sejlklub og have en land- og vandplads.

Kontaktinformation

Formand: Luc Ghysels – e-mail: lucas.lucrobert@gmail.com Tlf: 40513900

Sekretær: Steffen Lyngse – e-mail: jdj@ucn.dk Tlf. 20612156

Kasserer: Tove Schiellerup Pedersen  – e-mail: schiellerup@mail.dk Tlf: 22611864

Venteliste Vedtægter

 

Links til fællesregler, basispriser og brugsretsaftaler

Fællesregler for andelsforeninger i AS 2019

Basispriser for andelsforeninger i AS 2019

Aftale om brugsret, Vinterhallerne 2019