Yachtskipper af 3. grad

Kursusstart den 8. februar

Tilmeldingsfrist senest den 21. januar 2024.

Sted 

Undervisningslokalet i Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 40, Aalborg

Underviser

Morten Holmgreen Dahl, uddannet få Svendborg Søfartsskole, har sejlet som styrmand og underviser nu på Martec Søfartsskole.

Kursusbeskrivelse

Kurset arbejder mod at kursisterne kan bestå Søfartsstyrelsens Yachtskippereksamen af 3. grad.

Søfartsstyrelsen skriver:

“Yachtskipper af 3. grad giver dig ret til at være styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have og ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster.

Du opnår yachtskipper af 3. grad ved at bestå prøven til yachtskipper af 3. grad.
Der er krav om, at du har bestået den teoretiske og praktiske duelighedsprøve for fritidssejlere, før end du kan aflægge yachtskipperprøve.
Bemærk at speedbådsprøven ikke er adgangsgivende for den praktiske del.

Prøven skal fastslå, at du kan fungere sikkerhedsmæssigt forsvarligt som fører af større fritidsfartøjer i henhold til lov om skibes besætning og varetage sikkerheden for skibet, og omfatter bl.a. søvejsregler, vagthold, navigation, sømandskab, meteorologi, søret, sikkerhed til søs, risikovurdering, forebyggelse og bekæmpelse af brand samt beskyttelse af havmiljøet”.

Kurset giver (sammen med et sønæringsbevis) ret til at sejle lystbåde med længde op til 24 meter i Nordeuropæisk fart.

Yachtskipper af 3. grad omhandler “terrestrisk navigation”, og er en tilbundsgående uddybning af de emner, du stiftede bekendtskab med på duelighedskurset. Desuden omhandler kurset emner som sømandskab, søsikkerhed, meteorologi, sejlads i tidevand, sejladsplanlægning og meget andet.

Datoer

Teoriundervisning: 8 torsdage fra klokken 18.30 til 22.00

Første gang torsdag den 8. februar 2024 – derefter 15/2, 29/2, 7/3, 14/3, 21/3, 4/4 og 11/4.

Eksamen

Onlineprøven gennemføres via Dansk Sejlunions kursusportal.

Den mundtlige eksamen gennemføres i klubhuset (projektopgave og mundtlig forsvar)

Den mundtlige prøve er et operativt interview, der tager udgangspunkt i en sejladsplanlægningsopgave, du selv (evt. i en gruppe) har udarbejdet.

Undervisningsmaterialer 

Yachtskipperbogen, lærebog til Yachtskipper 3, af Henrik Blume Dahl

Søret for fritidssejlere

Kortpasser

Parallellineal / kurslineal

Søkort: 100U Kattegat Undervisning

Søkort: English Channel

Afmærkning af Danske Farvande, Søfartsstyrelsen – kan downloades gratis.

Kort 1, Geodatastyrelsen – kan downloades.

De undervisningsmaterialer, du mangler, kan købes i Aalborg Sejlklubs webshop.

Undervisningsmaterialerne skal bestilles senest 21. januar.

Pris

Undervisning: Kr. 3.800

Eksamensgebyr: ca, 900 kr.

Undervisningsmaterialer: Tjek hvad du har i forvejen – se priser i webshoppen.

Tilmelding

Tilmelding ved betaling af kursusgebyr i Aalborg Sejlklubs webshop

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kirsten Ahlgren på sejlerskolen@aalborg-sejlklub.dk

Links

Søfartsstyrelsen

Dansk Sejlunion

Har du ambitioner om at gå videre og erhverve et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad – så se BEK nr 666 af 31/05/2023.

Er du medlem af Duelighedsklubben, så har du adgang til deres mange træningsspørgsmål.